KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Catman - softver za akviziciju, vizuelizaciju i analizu izmerenih vrednosti

Softver za akviziciju i analizu

Catman® softver za akviziciju i analizu

Catman®AP je intuitivan i profesionalni softver za akviziciju, vizualizaciju i obradu izmerenih vrednosti. Dođite do svojih rezultata za 18 sekundi...

 • dođite do rezultata brzo i lako zahvaljujući intuitivnom korisničkom interfejsu
 • bogatstvo matematičkih i grafičkih funkcija za analizu i evaluaciju izmerenih vrednosti
 • izvoz zapisa u sve standardne formate (na primer Excel ili ASCII)

Slika

Oznaka

Podržani instrumenti

Funkcije

catmanEasy
catman® Starter

espressoDAQ

Jednostavna akvizicija (brzo do rezultata)
Podešavanje pojačala kroz TEDS ili bazu sa senzorima
Gafička analiza i izvoz u druge programe
catmanAP
catman® AP

Spider8, Somat,
MGCplus, SI/DI,
QuantumX,
espressoDAQ,

Posprocesna obrada signala
Sinhronizacija video zapisa sa izmerenim vrednostima
Mogućnost kreiranja sopstvenog okruženja sa VBA skriptom.
catman Profesional
catman® Professional
UPM100, DMCplus, Scout55, Spider8, PME, MGCplus Softversko rešenje slično AP verziji sa podrškom za HBM-ove instrumente starije i novije generacije.
catman Enterprise
catman® Enterprise
MGCplus Rešenje za akviziciju do 20.000 kanala. Bazirano na serverskoj platformi za više klijenata.
Swiftcal
MGCplus Swiftcal
MGCplus Softver za automatizovanu kalibraciju višekanalnih sistema.

 

Iskoristite prednosti koje donosi nova generacija softvera za akviziciju. catman®AP sadrži efikasne module za različite tipove merenja. Svaki module je specijalizovan za određenu oblast. Kombinacija modula obezbeđuje fleksibilan, moćan i umrežen paket – catman®AP.

Osnova: catman®starter – jednostavno merenje.

Sa catman®starter merenje i analiza podataka je veoma jednostavna. Zahvaljujući intuitivnom korisničkom interfejsu, potrebno je svega par klikova, da bi se započelo merenje. Jednostavno podesite merno pojačalo uz pomoć TEDS - elektronske specifikacije senzora, ili preko proširive i prenosive baze sa senzorima - i spremni ste za merenje. Zbog mnogobrojnih opcija za grafičku analizu podataka i izvoza u druge formate datoteka (ASCII, Excel,...), catman®starter je pouzdan i nezamenljiv alat za svakog ko se bavi merenjem.

 

All inclusive… catman®AP moduli obezbeđuju profesionalnu podršku za vaša merenja

EasyMath dodatni modul za matematičku obradu podataka: izračunajte činjenice koje stoje “iza” izmerenih vrednosti. Mnoga merenja zahtevaju dodatnu analizu zasnovanu na matematičkim metodama. Dodatni modul EasyMath za catman®AP izvršava mnogobrojne matematičke operacije umesto vas. Rezultati se jednostavno štampaju, prikazuju i izvoze u druge formate.

catman®AP se prilagođava vašim specifičnim zahtevima i olakšava svakodnevni rad. Uz pomoć AutoSequence modula za automatizaciju koraka koji se ponavljaju u toku merenja ili analize, možete dobiti željene rezultate jednostavnim izborom funkcionalnih blokova u niz. Uštedećete vreme, naročito kod periodičnih merenja koji sadržaju korake obrade koji se ne menjaju ili sa automatizacijom funkcionalnih testova.

Uz pomoć EasyScript modula za catman®AP, formirajte sopstvene skriptove za individualne izazove merenja, tako na primer, razvijte specifična korake merenja ili obrade i integrišite sopstvene funkcije u catman®AP. EasyScript je baziran na utemeljenom Microsoft VBA standardu. Pouzdan i komforan, čak i "offline".

Sa EasyLog modulom za catman®AP napravite autonomna merenja (bez PC-a) na CF karticu kod MGCplus i eDAQ pojačala.

EasyPlan modul služi za offline konfiguraciju mernog pojačala i sistema za akviziciju, bez potrebe za povezivanjem istog na PC.

Verzija 3.3 donosi nove funkcije za lakše merenje

 • Novi catman®AP verzija 3.3 nudi mnoge novine, koje se odnose na konfiguraciju merenja, samo merenje i analizu izmerenih vrednosti...
 • podrška za najnovije QuantumX module, kao i espressoDAQ module
 • funkcija brzog pretraživanja senzora u bazi
 • jasan i brz unos k-faktora za merne trake
 • jednostavniji pristup funkciji zumiranja i kurzorima
 • potpuno redizajnirana tabela za izradu izveštaja
 • sinhronizacija distribuiranih akvizicija (u "zvezda" mreži) preko NTP protokola
 • Rainflow metoda brojanja u realnom vremenu i postprocesno
 • novi tipovi grafika
 • provera kalibracije senzora
 • video zapisi simultano sa merenjem
 • podrška za merne točkove kod ispitivanja vozila

Ključne osobine:

 • podešavanje akvizicije preko TEDS-a ili baze sa senzorima
 • različita vizuelizacija: digitalni indikator, analogni pokazivač, bar-graf, strip chart, teks i LED, tabele, pozadinska slika
 • izvoz podataka, kao i zapisa u na primer Word
 • virtuelni kanali za proračune u realnom vremenu (algebra sa diferencijacijalnim i integralnim računom, analiza rozeta, praćenje pikova pod uslovima ugaone pozicije, digitalno filtriranje)
 • povezivanje GPS uređaja sa NMEA izlazom na serijski port i simultana akvizicija gografske širine, dužine, visine i vremena sa nekim od uređaja za akviziciju
 • granične vrednosti i upis u istoriju alarma
 • grafička obrada podataka i logovanje
 • video analiza (sinhronizacija video zapisa sa izmerenim vrednostima)
 • izvoz podataka u standardne formate: Excel, ASCII, DIAdem, i nSoft
 • podržani uređaji: MGCplus, MGCsplit, Spider8, eDAQ, eDAQlite, opto-električni instrumenti, CANHEAD, QuantumX, espressoDAQ, GPS (NMEA)
 • EasyMath modul za matematičku obradu izmerenih vrednosti (obrada kanala, frekventna analiza - FFT, eliminacija grešaka, interpolacija, itd.)
 • AutoSequence modul za automatizaciju koraka merenja ili analize koji se ponavljaju
 • EasyLog modul za akviziciju bez PC (podržani MGCplus, eDAQ, QuantumX)
 • EasyScript modul za formiranje specijalnih skriptova provera kanala uređaja za ispravno povezivanje
 • DataViewer za brz pregled zapisanih vrednosti, uključujući grafički i tabelarni prikaz, sa osnovnom statistikom i i sledivošću
 • direktan izvoz u GlyphXE softver za postprocesnu analizu

Preuzmite potpuno funkcionalnu demo verziju CatmanAP softvera (ograničena na 25 startovanja)!