KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Vagarske komponente

Nudimo komponente za elektronske vage od renomiranog proizvođača HBM. Širok spektar mernih ćelija, platformskih mernih ćelija, modula sa mernim ćelijama, vagarskih elektronika, dodatnog pribora i digitalnih mernih ćelija sa pratećim softverom će vam pomoći da uvek dobijete pravu meru.

Merne trake i pribor

Tenzometrijske merne trake i pribor uz pomoć kojih možete eksperimentalno utvrditi opterećenje na konstrukciji / delu ili pak napraviti sopstveni senzor (sila, vibracije, dilatometri).

Senzori i davači

U ponudi imamo širok spektar senzora i davača za silu, pritisak, obrtni moment, pomeranje, vibracije...

Univerzalna merna pojačala i softver

Bilo da se radi o mobilnoj akviziciji, merenju u industrijskom postrojenju ili u laboratoriji, univerzalna merna pojačala i softver će vam olakšati merenje vezano za bilo kakvu fizičku veličinu.

Industrijska merna pojačala i sistemi za akviziciju

HBM nudi širok spektar analognih i digitalnih mernih pojačala, za kontrolu industrijskih procesa, zaštitu mašina od preopterećenja, uključujući monitoring i optimizaciju procesa proizvodnje i sklapanja, kao što je upresavanje, zakivanje i slične operacije...

Univerzalne mašine za ispitivanje materijala od MTS-a

MTS Exceed sisteme odlikuje kombinacija naprednog rama za uvođenje sile, jednostavnog softvera i raznolikost dodatnog pribora za ispitivanje materijala. MTS Exceed sistemi mogu da odgovore svim zahtevima jednoosnih testova ispitivanja materijala sa izuzetnom tačnošću, pouzdanošću, pri tom vodeći računa o budžetu korisnika.

Seizmološka oprema

Seizmološka oprema se koristi za seizmički monitoring konstrukcija (uticaj potresa na konstrukcije) i određivanje lokacije, vremena i intenzteta zemljetrosa.

Sistemi za laserska geometrijska merenja

Sistemi za lasersko poravnanje i centriranje vratila i osovina rotirajućih mašina, geometrijska merenja na mašinama za obradu metala, merenje pravosti, ravnosti, upravnosti, paralelnosti, centričnosti... Sve je moguće integrisati u jedan merni sistem.