KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Vagarske komponente

Nudimo komponente za elektronske vage od renomiranog proizvođača HBM. Širok spektar mernih ćelija, platformskih mernih ćelija, modula sa mernim ćelijama, vagarskih elektronika, dodatnog pribora i digitalnih mernih ćelija sa pratećim softverom će vam pomoći da uvek dobijete pravu meru.

Merne trake i pribor

Tenzometrijske merne trake i pribor uz pomoć kojih možete eksperimentalno utvrditi opterećenje na konstrukciji / delu ili pak napraviti sopstveni senzor (sila, vibracije, dilatometri).

Senzori i davači

U ponudi imamo širok spektar senzora i davača za silu, pritisak, obrtni moment, pomeranje, vibracije...

Univerzalna merna pojačala i softver

Bilo da se radi o mobilnoj akviziciji, merenju u industrijskom postrojenju ili u laboratoriji, univerzalna merna pojačala i softver će vam olakšati merenje vezano za bilo kakvu fizičku veličinu.

Industrijska merna pojačala i sistemi za akviziciju

HBM nudi širok spektar analognih i digitalnih mernih pojačala, za kontrolu industrijskih procesa, zaštitu mašina od preopterećenja, uključujući monitoring i optimizaciju procesa proizvodnje i sklapanja, kao što je upresavanje, zakivanje i slične operacije...

Univerzalne mašine za ispitivanje materijala od MTS-a

MTS Exceed sisteme odlikuje kombinacija naprednog rama za uvođenje sile, jednostavnog softvera i raznolikost dodatnog pribora za ispitivanje materijala. MTS Exceed sistemi mogu da odgovore svim zahtevima jednoosnih testova ispitivanja materijala sa izuzetnom tačnošću, pouzdanošću, pri tom vodeći računa o budžetu korisnika.

Buka i vibracije u čovekovoj sedini

Merenje buke i humanih vibracija je danas postalo veoma važno. Od jednostavnih dozimetra buke i vibracija do kompleksnih sistema za zvučno mapiranje.

Pored merenja buke i vibracija vezanih za čoveka, danas ta merenja postaju važan parametar za ocenu kvaliteta proizvoda. Merenje intenziteta buke, merenje zvučne snage, kavlitet zvuka, akustična holografija, samo su neki od termina koja danas obuhvata NVH (Noise, Vibration and Harshness).

Vibrodijagnostika i prediktivno održavanje

Kompletan dijapazon opreme koja će vam omogućiti da izbegnete neplanirane zastoje u proizvodnji. Sistemi za on-line i off-line vibrodijagnostiku. Ekspertski sistemi i softver za interaktivnu obuku.

Sistemi za laserska geometrijska merenja

Sistemi za lasersko poravnanje i centriranje vratila i osovina rotirajućih mašina, geometrijska merenja na mašinama za obradu metala, merenje pravosti, ravnosti, upravnosti, paralelnosti, centričnosti... Sve je moguće integrisati u jedan merni sistem.

Seizmološka oprema

Seizmološka oprema se koristi za seizmički monitoring konstrukcija (uticaj potresa na konstrukcije) i određivanje lokacije, vremena i intenzteta zemljetrosa.

Oprema za tehnički pregled vozila

Naša firma proizvodi opremu za tehnički pregled vozila od 1990. Nudimo uređaje za ispitivanje kočnica vozila, analizatore izduvnih gasova i ostalu dodatnu opremu.