KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora:
TRC PRO d.o.o.
Preradovićeva 31
21131 Petrovaradin
Srbija
T: +381 21 6433774
F: +381 21 6433824

Slovenija, Hrvatska:
TRCpro d.o.o. Tehnično razvojni center
Vrečkova 2
4000 Kranj
Slovenija
T: +386 4 2358310
F: +386 4 2358311
M: +386 41 344071
W: www.trcpro.eu

Severna Makedonija:
Profesional e3 dooel
Debarca 72/5
1000 Skopje
Makedonija
T: +389 2 3099015
F: +389 2 3099015
W: www.e3pro.mk

TRCpro kancelarije

TRCpro kancelarije

TRCpro kancelarije

TRCpro radionica

TRCpro dvorište

Kako do nas?

Podaci o firmi

PDV obrazac

Instrukcije za devizna plaćanja


Pogledajte TRC PRO d.o.o. na većoj mapi 

O nama

TRC PRO DOO je uslužno - proizvodna organizacija posvećena poslovima visoke tehnologije. Okupljamo grupu iskusnih naučnih radnika i inženjera različitih specijalnosti, a naša okupacija je prvenstveno merna tehnika. Osposobljeni smo za rešavanje složenih problema koji se javljaju kod konstrukcije i razvoja, u industrijskoj proizvodnji i održavanju.

TRC PRO tim 2019

Naše poslovanje karakteriše:

 • kreativno rešavanje složenih tehničkih problema
 • korišćenje savremenih metoda i tehnologija u cilju postizanja visokog kvaliteta
 • multidisciplinarnost timova koji rešavaju pojedine probleme i
 • odgovornost prema naručiocima

Firma je osnovana 1989 godine i danas broji 11 ljudi:

 • Dr Hotimir Ličen
 • Slobodan Radišć, Mast. inž. maš.
 • Arnold Šimegi, Dipl. inž. maš.
 • Goran Tanasić, Mast. inž. elektr. i računar.
 • Petar Kunić, Dipl. inž. maš.
 • Aleksandar Kiselja
 • Slobodan Mitrevski
 • Milovan Slijepčević
 • Vuk Ličen, Dipl. ekon.
 • Sofija Radišić, Dipl. ekon.
 • Hotimir Ličen, Mast. inž. maš.

Naša delatnost obuhvata:

 • istraživanje i razvoj
 • tehničko ispitivanje i analizu
 • izrada i prodaja merno-regulacione opreme,
 • automatizacija, upravljanje i softver
 • obuka vezana za mernu tehniku, etaloniranje i ispitivanje
 • etaloniranje i kontrolisanje mernih instrumenata

Delatnost merenja i ispitivanja u oblasti mašinskih i građevinskih konstrukcija i sistema podrazumeva:

 • merenje mehaničkih dilatacija i napona (tenzometrija)
 • merenje sile, obrtnog momenta i snage
 • merenje mase
 • merenje pritiska
 • merenje relativnog i apsolutnog pomeranja
 • merenje vibracija
 • vibrodijagnostika rotirajućih mašina

Proizvodni program preduzeća obuhvata:

 • specijalna rešenja merno-upravljačkih sistema u industriji (probni stolovi, laboratorijska oprema, ispitni uređaji specijalne namene, revitalizacija opreme...)
 • specijalna rešenja merno-kontrolnih uređaja i sistema za nadzor i monitoring veličina iz domena merenja i ispitivanja (sila, napona, dilatacija, i dr.) na mašinskim i građevinskim objektima i konstrukcijama
 • rešenja iz domena vagarstva u industriji i revitalizacija vagarske opreme
 • oprema i uređaji iz domena saobraćaja i revitalizacija postojeće opreme
 • sistemi za monitoring i analizu vibracija i revitalizacija postojećih rešenja
 • tehnički softver namenjen merenju i analizi
 • usluge mernja, ispitivanja i tehničke ekspertize na mašinskim i elektrosistemima
 • obuka iz oblasti merne i ispitne tehnike kroz seminare i kurseve

Ostvarili smo dugogodišnju poslovnu saradnju kao zvanični zastupnik i distributer za područje bivše Jugoslavije renomiranih svetskih proizvođača znanja, opreme i softvera u delu merenja mehaničkih veličina.

Pored uvedenog sistema kvaliteta prema ISO 9001, TRC PRO poseduje akreditovanu laboratoriju za etaloniranje prema ISO 17025.

Laboratorija za metrologiju vrši etaloniranje sledećih etalona, merila i uređaja:

 • Merila elektromagnetnih veličina
  • Merni pojačivači za senzore na bazi mernih taka
 • Etalon uređaji dužine
  • Uređaji za pregled akcelerometara
  • Ekstenzometri
  • Induktivni davači pomeranja
 • Merila vibracija:
  • Uređaji za merenje pomaka, brzine i ubrzanja pri vibracijama i udarima
  • Akcelerometri
  • Merni pretvarači pomaka, brzine i ubrzanja pri vibracijama i udarim
  • Pokazni uređaji za merne pretvrače pomaka, brzine i ubrzanja pri vibracijama i udarima
 • Merila sile:
  • Dinamometri
  • Momenta sile
  • Moment-ključevi
  • Merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila
  • Uređaji za proveru usmerenosti prednjih točkova kod motornih vozila (nagazne ploče)
  • Uređaji za merenje ostalih mehaničkih karakteristrika materijala
  • Uređaji za merenje čvrstoće
  • Uređaji za ispitivanje opruga
 • Merila pritiska:
  • Manometri, vakummetri, i manovakummetri sa elastičnim mernim elementom
  • Manometri, vakummetri, i manovakummetri sa mernim pretvaračem

Akreditovana laboratorija za etaloniranje prema ISO 17025Obim akreditacije laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 obuhvata:

 1. Etaloniranje uređaja za merenje sile prema ISO 376 (etaloniranje davača sile i dinamometara)
 2. Etaloniranje sistema za merenje sile kod uređaja i statičkih uređaja za jednoosno ispitivanje materijala prema ISO 7500 (etaloniranje univerzalnih mašina za ispitivanje materijala, presa i kidalica)
 3. Etaloniranje ekstenzometara koji se koriste kod mašina za jednoosno ispitivanje materijala ISO 9513 (dužina, ekstenzometri, dilatometri)
 4. Etaloniranje uređaja za merenje momenta sile (ručni alati za zadavanje momenta sile - moment ključevi i pretvarači obrtnog momenta) prema ISO 6789 (etaloniranje davača obrtnog momenta i moment ključeva)
 5. Etaloniranje mernih AC i DC pojačivača za merne mostove prema DKD 2622 (etaloniranje mernih pojačala za senzore na bazi mernih traka)
 6. Etaloniranje elektromehaničkih vaga sa neautomatskim funkcionisanjem prema EURAMET/cg-18/v.03:2011

Akreditacioni broj laboratorije za etaloniranje 02-053

Laboratorija za ispitivanje vrši sledeća ispitivanja:

 • Statička ispitivanja
  • sa aspekta dilatacija, napona i naponskih stanja na konstrukcijama i delovima koristeći tenzometriju i druge metode
  • sa aspekta zaostalih napona
 • Dinamička ispitivanja
  • sa aspekta dilatacija, napona i naponskih stanja na konstrukcijama i delovima koristeći tenzometriju
  • torzionih i linernih vibracija
  • uticaja na čoveka
  • zamora materijala
 • Ispitivanje performansi mašina, sa aspekta
  • vučnih sila
  • obrtnog momenta
  • angažovane snage
  • napona i naprezanja
  • broja obrtaja
  • uravnoteženosti i vibracija
  • pritiska

Obim akreditacije laboratorije za fizička ispitivanje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 obuhvata:

 1. Merenje vibracija na mašinama, postrojenjima i opremi, (industrijske rotacione mašine; industrijski ventilatori snage do 300 kW)
 2. Kruti rotori, određivanje zaostale neuravnoteženosti (debalansa rotora)
 3. Uravnoteženje rotora i dovođenje u osu
 4. Vibrodijagnostika
 5. Tenzometriska merenja na mašinskim konstrukcijama, postrojenjima i opremi (merenje deformacija i mehaničkih napona)
 6. Tenzometrijska merenja na građevinskim konstrukcijama (merenje deformacija i mehaničkih napona)