KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

TRC PRO d.o.o.
Preradovićeva 31
21131 Petrovaradin
Srbija
T: +381 21 6433774
F: +381 21 6433824

TRCpro d.o.o. Tehnično razvojni center
Vrečkova 2
4000 Kranj
Slovenija
T: +386 4 2358310
F: +386 4 2358311
M: +386 41 344071
W: www.trcpro.eu

Profesional e3 dooel
Debarca 72/5
1000 Skopje
Makedonija
T: +389 2 3099015
F: +389 2 3099015
W: www.e3pro.mk

TRCpro kancelarije

TRCpro kancelarije

TRCpro kancelarije

TRCpro radionica

TRCpro dvorište

Kako do nas?

Podaci o firmi

PDV obrazac

Instrukcije za devizna plaćanja


Pogledajte TRC PRO d.o.o. na većoj mapi 

O nama

TRC PRO DOO je uslužno - proizvodna organizacija posvećena poslovima visoke tehnologije. Okupljamo grupu iskusnih naučnih radnika i inženjera različitih specijalnosti, a naša okupacija je prvenstveno merna tehnika. Osposobljeni smo za rešavanje složenih problema koji se javljaju kod konstrukcije i razvoja, u industrijskoj proizvodnji i održavanju. Naše poslovanje karakteriše:

 • TRCpro tim Prof. dr Hotimir Ličen Violeta Janković Nikola Mijin Slobodan Radišić Hotimir ml. Ličen Mladen Janković Prof. dr Ninoslav Zuber Goran Tanasić Arnold Šimegi Aleksandar Kiselja kreativno rešavanje složenih tehničkih problema
 • korišćenje savremenih metoda i tehnologija u cilju postizanja visokog kvaliteta
 • multidisciplinarnost timova koji rešavaju pojedine probleme i
 • odgovornost prema poručiocima

Firma je osnovana 1989 godine i danas broji 11 ljudi.

Direktor preduzeća je dr Ličen Hotimir, redovni profesor na FTN u Novom Sadu.
Naša delatnost obuhvata:

 • istraživanje i razvoj
 • tehničko ispitivanje i analizu
 • izrada i prodaja merno-regulacione opreme,
 • automatizacija, upravljanje i softver
 • obuka
 • etaloniranje i kontrolisanje mernih instrumenata

Delatnost merenja i ispitivanja u oblasti mehničkih i građevinskih konstrukcija i sistema podrazumeva:

 • merenje mehaničkih dilatacija i napona (tenzometrija)
 • merenje sile, obrtnog momenta i snage
 • merenje mase
 • merenje pritiska
 • merenje relativnog i apsolutnog pomeranja
 • merenje zvuka i vibracija
 • dijagnostika i prediktivno održavanje

Proizvodni program preduzeća obuhvata:

 • specijalna rešenja merno-upravljačkih sistema u industriji (probni stolovi, laboratorijska oprema, ispitni uređaji specijalne namene, revitalizacija opreme...)
 • specijalna rešenja merno-kontrolnih uređaja i sistema za nadzor i monitoring veličina iz domena merenja i ispitivanja (sila, napona, dilatacija, i dr.) na mehaničkim i građevinskim objektima i konstrukcijama
 • rešenja iz domena vagarstva u industriji i revitalizacija vagarske opreme
 • oprema i uređaji iz domena saobraćaja i revitalizacija postojeće opreme
 • sistemi za monitoring i analizu vibracija i revitalizacija postojećih rešenja
 • sistemi za monitoring i analizu zvuka i revitalizacija postojećih rešenja
 • tehnički softver namenjen merenju i analizi
 • usluge mernja, ispitivanja i tehničke ekspertize na mašinskim i elektrosistemima
 • obuka iz oblasti merne i ispitne tehnike kroz seminare i kurseve

Ostvarili smo dugogodišnju poslovnu saradnju kao zvanični zastupnik i distributer za područje bivše Jugoslavije renomiranih svetskih proizvođača znanja, opreme i softvera u delu merenja mehaničkih veličina.

Pored uvedenog sistema kvalitea prema ISO 9001, TRC PRO poseduje:

 • Akreditovanu laboratoriju za etaloniranje prema ISO 17025
 • Akreditovanu laboratoriju za ispitivanje prema ISO 17025
 • Kontrolno telo prema ISO 17020

Laboratorija za metrologiju vrši etaloniranje sledećih etalona, merila i uređaja:

 • Merila elektromagnetnih veličina
  • Merni pojačivači za senzore na bazi mernih taka
 • Etalon uređaji dužine
  • Uređaji za pregled akcelerometara
  • Ekstenzometri
  • Induktivni davači pomeranja
 • Merila vibracija:
  • Uređaji za merenje pomaka, brzine i ubrzanja pri vibracijama i udarima
  • Akcelerometri
  • Merni pretvarači pomaka, brzine i ubrzanja pri vibracijama i udarim
  • Pokazni uređaji za merne pretvrače pomaka, brzine i ubrzanja pri vibracijama i udarima
 • Merila sile:
  • Dinamometri
  • Momenta sile
  • Moment-ključevi
  • Merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila
  • Uređaji za proveru usmerenosti prednjih točkova kod motornih vozila (nagazne ploče)
  • Uređaji za merenje ostalih mehaničkih karakteristrika materijala
  • Uređaji za merenje čvrstoće
  • Uređaji za ispitivanje opruga
 • Uređaji za merenja sadržaja gasnih komponenti:
  • Analizatori gasova koji rade na principu apsorpcije infracrvenog zračenja
  • Ostali analizatori gasova
  • Opacimetri
 • Merila pritiska:
  • Manometri, vakummetri, i manovakummetri sa elastičnim mernim elementom
  • Manometri, vakummetri, i manovakummetri sa mernim pretvaračem

Akreditovana laboratorija za etaloniranje prema ISO 17025Obim akreditacije laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 obuhvata:

 1. Etaloniranje uređaja za merenje sile prema ISO 376 (etaloniranje davača sile i dinamometara)
 2. Etaloniranje sistema za merenje sile kod uređaja i statičkih uređaja za jednoosno ispitivanje materijala prema ISO 7500 (etaloniranje univerzalnih mašina za ispitivanje materijala, presa i kidalica)
 3. Etaloniranje ekstenzometara koji se koriste kod mašina za jednoosno ispitivanje materijala ISO 9513 (dužina, ekstenzometri, dilatometri)
 4. Etaloniranje uređaja za merenje momenta sile (ručni alati za zadavanje momenta sile - moment ključevi i pretvarači obrtnog momenta) prema ISO 6789 (etaloniranje davača obrtnog momenta i moment ključeva)
 5. Etaloniranje mernih AC i DC pojačivača za merne mostove prema DKD 2622 (etaloniranje mernih pojačala za senzore na bazi mernih traka)
 6. Etaloniranje elektromehaničkih vaga sa neautomatskim funkcionisanjem prema EURAMET/cg-18/v.03:2011

Akreditacioni broj laboratorije za etaloniranje 02-053

Laboratorija za ispitivanje vrši sledeća ispitivanja:

 • Statička ispitivanja
  • sa aspekta dilatacija, napona i naponskih stanja na konstrukcijama i delovima koristeći tenzometriju i druge metode
  • sa aspekta zaostalih napona
 • Dinamička ispitivanja
  • sa aspekta dilatacija, napona i naponskih stanja na konstrukcijama i delovima koristeći tenzometriju
  • torzionih i linernih vibracija
  • uticaja na čoveka
  • zamora materijala
 • Ispitivanje performansi mašina, sa aspekta
  • vučnih sila
  • obrtnog momenta
  • angažovane snage
  • napona i naprezanja
  • broja obrtaja
  • uravnoteženosti i vibracija
  • pritiska

Akreditovana laboratorija za ispitivanje prema ISO 17025Obim akreditacije laboratorije za fizička ispitivanje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 obuhvata:

 1. Merenje vibracija na mašinama, postrojenjima i opremi, (industrijske rotacione mašine; industrijski ventilatori snage do 300 kW)
 2. Kruti rotori, određivanje zaostale neuravnoteženosti (debalansa rotora)
 3. Uravnoteženje rotora i dovođenje u osu
 4. Vibrodijagnostika
 5. Tenzometriska merenja na mašinskim konstrukcijama, postrojenjima i opremi (merenje dilatacija i mehaničkih napona)
 6. Tenzometrijska merenja na građevinskim konstrukcijama (merenje dilatacija i mehaničkih napona)

Akreditacioni broj laboratorije je 01-366

Kontrolno telo vrši sledeća redovna i vanredna kontrolisanja:

 • Vage sa automatskim funkcionisanjem
  • vage sa sabiranjem kontinuranih rezultata merenja (tračne vage ili vage na transportnoj traci)
  • vage sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja (šaržne vage ili diskontinualni automatski totalizatori)
  • dozirne vage
  • vage za pojedinačna merenja kategorije Y (kečvejeri)
  • vage za pojedinačna merenja kategorije X (čekvejeri, ili automatske kontrolne vage za prethodno upakovane proizvode)
 • Neautomatske vage

Akreditacioni broj kontrolnog tela je 06-174