KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Merenje u različitim granama industrije

Kakve god da imate potrebe po pitanju merenja, TRCpro je u mogućnosti da vam bude partner za kompletan merni lanac i proces merenja: od problema, preko senzora, elektronike, softvera i rešenja.

Da li vaš posao ima veze sa:

 • Energetika
  • Bilo da je u pitanju ugalj, nafta, gas ili vetrogeneratori, HBM-ov širok spektar proizvoda za testove i ispitivanja nudi rešenja za sve sektore energetike.
  • Merenje i akvizicija podataka na visokonaponskim instalacijama
  • Testovi izdržljivosti komponenta
  • Efikasnost obrtnog momenta na generatorima
  • Vagarska tehnika za energetski sektor
  • Dizajn sistema
  • Aplikacije za vetrogeneratore
 • Rudarstvo
  • vagarska tehnika u rudarstvu (protočne/tračne vage)
  • praćenje stanja mobilnih rudarskih mašina
  • određivanje težišta rudarskih mašina
 • Metalurgija
 • Elektroindustrija
 • Hemijska industrija
  • HBM nudi preciznu, robusnu i opremu za eksplozivne sredine za merenje i testove u hemijskoj industriji. Šaržno vaganje, doziranje, punjenje i uopšte vaganje... HBM je garancija za tačno merenje.
 • Prehrambena industrija
  • Bilo da se radi o doziranju, punjenju ili recepturama, efikasnu proizvodnju hrane prati pozdana tehnologija merenja i jednostavnost upotrebe.
 • Tekstilna industrija
 • Drvna industrija
 • Duvanska industrija
  • trakasti dozatori
  • protočne/tračne vage
  • kontrolne vage
 • Grafička industrija
 • Industrija građevinskih materijala
  • Oprema za betonske i asfaltne baze (elektronske vage)
 • Namenska industrija
 • Medicinska industrija
  • Medicinska tehnologija visokog kvaliteta zahteva pouzdanu opremu za testove i ispitivanja. Bilo da se radi o doziranju leka prema masi pacijenta ili kontroloi pritiska prilikom reanimacije pacijenta, tačno izmerene vrednosti su ključne.
  • Komponente za vege
  • Komponente za pumpe
  • Komponente za podizače
  • Komponente za CPR uređaje
  • Dinamometri za biomehaniku
 • Univerziteti
  • Proizvodi za testove i ispitivanja se koriste u svrhe istraživanja i razvoja u različitim departmanima univerziteta. HBM je već dugo godina partner sa univerzitetima.
 • Proizvođači vaga
  • Bilo da se radi o mernim ćelijama, vagarskim elektronikama ili softveru za vagarske indikatore, HBM nudi proizvođačima vaga visoko kvalitetnu vagarsku tehniku sa sertifikovanom pouzdanošću i atraktivnom cenom.
 • Automobilska industrija
  • Testovi i ispitivanja u automobilskoj industriji zavise od pouzdanih merenja. Otkrijte naša rešenja za testove i ispitivanja u sektoru tazvoja, proizvodnje, ispitivanja i kalibracije.
 • Avio industrija
  • vrhunska HBM-ova univerzalna merna pojačala su postavila standarde u avio industriji. Vodeći proizvođači se već decenijama oslanjaju na HBM
 • Železnica
  • HBM nudi rešenja za razvoj, ispitivanje, proveru i praćenje u aplikacijama železničke industrije.
  • Kontinualno praćenje stanja železničkih vozila
  • Simulacije i proračuni
  • Merenja na železnici
  • Ispitivanje pruge
  • Probni stolovi (probnice) za delove koji se ugrađuju u železnička vozila
  • Merenja na elektrovodovima i visokonaponskoj infrastrukturi i komponentama
 • Proizvođači mašina
  • Kod kontrole industrijskih procesa, tehnologija testova i ispitivanja se koristi za procese monitoringa i proizvodnje.
 • Građevinska industrija
  • Merenja deformacija, dugotrajni monitoring i testovi zamora - pouzdani rezultati je ono što se ceni u građevinskom sektoru. HBM vam nudi tehnologiju testova i ispitivanja iz jedne ruke - od senzora do softvera.
  • Oprema za mašine za ispitivanje materijala (prese, kidalice, univerzalne mašine)
  • Oprema za etaloniranje mašina za ispitivanje materijala
 • Poljoprivreda
  • današnja poljoprivreda zahteva mernu tehniku visokog kvaliteta za pouzdano i ekonomično planiranje proizvodnje. Tehnologija testova i ispitivanja od HBM-a se koristi u mnogim sektorima poljoprivrede.