KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

MGCplus

Pročitajte online brošuru o MGCplus sistemu za akvizicijuMGCplus sistem za akviziciju

Sa preko 100.000 MGCplus kanala prodatih širom sveta, za mnoge različite aplikacije, HBM-ov MGCplus sistem je postao standard za merenje. Širok spektar podržanih senzora i davača, mogućnost povezivanja preko bus-a i/ili standardnog PC interfejsa, su samo neke od karakteristika koje su osobine istinski integrisanog instrumenta.

MGCplus je danas izbor broj jedan, sistema za akviziciju kod gotovo svake industrijske, laboratorijske ili istraživačke aplikacije.

Bilo da želite da merite silu, pomeranje, pritisak, temperaturu, obrtni momenat, ubrzanje, dilataciju, mehanički napon, električni napon, struju, frekvenciju ili otpor - brzih ili sporih promena - pronaći ćete odgovarajući MGCplus modul koji je idealno skrojen vašim potrebama.

Slika
Oznaka
Opis
Funkcije
MGCplus
MGCplus

Izuzetno proširiv i univerzalan sistem za akviziciju

Izaberite kućište: malo, srednje, veliko ili rek
Izaberite napajanje: AC 220V ili DC 10...30V
Izaberite sa displejom i tastaturom ili sa priključnom pločom za opcioni displej sa tastaturom.
MGCplus procesori
CP22
CP42
Komunikacioni procesori za MGCplus CP22 = snimanje na PC
CP42 = samostalan rad i snimanje bez PC-a na CF karticu (mobilna akvizicija ili monitoring)
MGCplus pojačala
MLxx
Pojačala i moduli sa specijalnim funkcijama za MGCplus
Otpornički (merne trake) pun mostOtpornički (merne trake) polu mostOtpornički (merne trake) četvrt mostInduktivni pun mostInduktivni polu mostLVDT senzoriPT100, PT1000Termopar (B, E, J, K, N, R, S, T)Piezorezistivni senzoriICP (IEPE) senzoriPiezoelektrični senzori (pasivni)
Davači momenta sa otporničkim mostomDavači momenta sa frekventnim izlazomBroj obrtajaFrekvencije, enkoderi, SSI Potenciometarski senzoriStrujni ulazi +/-4...20mANaponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)Senzori sa CAN interfejsom ISO 11898Analogni izlaz +/-10V (skalirani)Specijalni proračunski i upravljački moduli
ML38B
ML38B
Jednokanalno, visoko precizno merno pojačalo za sa nosećom frekvencijom 225Hz
Za etalone davača sile, pritiska ili obrtnog momenta za kalibraciju drugih uređaja (otporničke merne mostove).
Otpornički (merne trake) pun mostDavači momenta sa otporničkim mostom
MGCplus priključne ploče
APxx
Priključne ploče za MGCplus u skladu sa odabranim pojačalima i modulima Priključne ploče za kablove različitih dužina i različite senzorske sisteme.

Jedna platforma za mnoge aplikacije

Danas MGCplus sistem za akviziciju nalazi primenu kod mnogih aplikacija vezanih za industriju i laboratoriju:

 • istraživanje i razvoj
  • 24 bita A/D konverzije na svakom kanalu (+/-7.680.000 digita)
  • brzina uzorkovanja po kanalu do 19,2 ks/s (kHz)
  • paralelna i sumultana akvizicija po svim kanalima
  • tri nezavisne brine uzorkovanja
  • brz prenos podataka preko USB ili Ethernet interfejsa
 • probni stolovi
  • podržani su svi tipovi senzora na tržištu
  • simultana akvizicija preko različitih interfejsa: Ethernet, USB, RS232, CANbus, ProfibusDP
  • nekoliko klijentskih PC-a može istovremeno biti povezano na jedan MGCplus sistem
  • proširiv sistem
  • različite mogućnosti trigerovanja
 • kalibracija
  • najvišta tačnost (klasa tačnosti 0,0025% za ML38 i kalibraciju i 0,1% za industriju)
  • svetska referenca za nacionalne kalibracione laboratorije
  • dinamična kalibracija kroz simultano uzorkovanje po kanalima
  • digitalni filteri visokog reda (16tog sa ML38)
 • proizvodnja
  • praćenje procesa upresavanja
  • podrška BUS-a (CANBus, ProfibusDP)
  • digitalni U/I, PLC kompatibilnost
  • ugrađen softver za PLC (ML70)
 • vaganje
  • do 10 paraleno povezanih mernih ćelija
  • grubo i fino doziranje
  • podrška za ProfibusDP
  • simultano vaganje
  • tehnologija noseće frkvencije visoke stabilnosti
 • eksperimentalna anliza mehaničkih napona
  • kompletna kompenzacija uticaja kablova i temperature na osetljivost i drift
  • ugrađeni otpornici za kompletiranje Vitstonovog mosta
  • patentirana identifikacija mernog mesta (T-ID) i identifikacija senzora (TEDS)
  • proračun rozeta u realnom vremenu
 • mobilna akvizicija
  • inteligentna redukcija snimljenih podataka
  • podrška CANBus-a
  • simultana akvizicija GPS podataka
  • simultana akvizicija na interni CF disk i na PC
  • napajanje od 8 do 58V

Povežite bilo koji tip senzora na ovaj univerzalni sistem

Bilo da merite silu, pomeranje, pritisak, temperaturu, obrtni momenat, ubrzanje, dilataciju, mehanički napon, električni napon ili struju, frekvenciju, impulse ili otpor - pri statičkim ili dinamičnim procesima - pronaći ćete odgovarajući MGCplus modul, koji će odgovarati vašim potrebama.

Puni, polu i četvrtinski mostovi sa otporničkim mernim trakama; induktivni i LVDT davači; naponski i strujni signali; termoparovi; piezoelektrični, piezoreistivni i IEPE davači; potenciometri...

Za statička ispitivanja i merenja, gde se traži visoka rezolucija, dugotrajna stabilnost, i imunost sistema na smetnje i šum, kao kod procesa vaganja ili kalibracije, videćete da moduli sa nosećom frekvencijom od 225Hz ili 600Hz pružaju klasu tačnosti do 0.0025%. DC pojačala su tu za dinamička merenja do 50kHz.

Signali preko CAN busa (na primer u vozilima) mogu da se prikupljaju paralelno sa ostalim veličinama. Kod svakog jednokanalnog pojačala, podaci o senzoru i specifična podešavanja svojstvena kanalu se snimaju u neizbrisivi EEPROM.

Proučite tabele sa mogućnostima uparivanja pojačala (MLxx) i priključnih ploča (APxx) i skrojte sistem prema vašim potrebama.

Tabela jednokanalnih modula

  Pojačalo Kl. tač.
AP01i
AP03i
AP07/1
AP08
AP09
AP11i
AP13i
AP14
AP17
AP18i
ML01B - 0,03
Strujni ulazi +/-4...20mA
Naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
Strujni ulazi +/-4...20mA
Naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
Piezoelektrični senzori (pasivni)
Termopar (B, E, J, K, N, R, S, T)
Strujni ulazi +/-4...20mA
Naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
Strujni ulazi +/-4...20mA
Naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
Strujni ulazi +/-4...20mA
Naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
ICP (IEPE) senzori
ML10B DC 0,03
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Piezorezistivni senzori
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Piezorezistivni senzori
Piezoelektrični senzori (pasivni)
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Piezorezistivni senzori
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Piezorezistivni senzori
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Otpornički (merne trake) četvrt most
Piezorezistivni senzori
ICP (IEPE) senzori
ML30B CF 600Hz 0,03
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Otpornički (merne trake) četvrt most
ML35B CF 75Hz 0,03
PT100, PT1000
PT100, PT1000
PT100, PT1000
PT100, PT1000
ML38B CF 225HZ 0,0025
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) pun most
ML50B CF 600Hz 0,03
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
ML55B CF 4,8kHz 0,03
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
ML55BS6 CF 9,6kHz 0,03
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
ML60B - 0,01
Frekvencije, enkoderi, SSI
Frekvencije, enkoderi, SSI
Frekvencije, enkoderi, SSI
Davači momenta sa frekventnim izlazom
Frekvencije, enkoderi, SSI
Frekvencije, enkoderi, SSI
Davači momenta sa frekventnim izlazom

Tabela višekanalnih modula

Oznaka Pojačalo Kl. tač.
AP
401
AP
402i
AP
409
AP
418i
AP
455i
AP
455i
S6
AP
460i
AP
801
AP
801
S6
AP
809
AP
810i
AP
814i
AP
815i
AP
835
AP
836i
ML801B DC 0,05
Naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
Naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)Strujni ulaz (4...20mA)
Termopar (B, E, J, K, N, R, S, T)
Piezoelektrični davači
Naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
Naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
Termopar (B, E, J, K, N, R, S, T)
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Otpornički (merne trake) četvrt most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Otpornički (merne trake) četvrt most
PT100, PT1000
Potenciometarski senzoriNaponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
ML455 CF 4,8kHz 0,05
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
Otpornički (merne trake) pun most
Otpornički (merne trake) polu most
Induktivni pun most
Induktivni polu most
ML460 - 0,01
Frekvencije, enkoderi, SSI

Visoka tačnost i brzina uzorkovanja analognih signala sa digitalnom fleksibilnošću

Jednokanalni moduli imaju do pet analognih signala (bruto, neto, maksimum, minimum, pik-pik), koji se mogu po izboru izvesti na dva analogna izlaza. Hardverske funkcije nuliranja, tariranja ili učitavanja parametara, se mogu kontrolisati preko PLC-a. Merni signali se simultano uzorkuju, uz mogućnost izbora tri različite brzine uzorkovanja po bilo kom kanalu.

Modularnost i proširivost: kako je MGCplus modularan i proširiv sistem, možete izabrati tačno ono što vam treba za vašu aplikaciju, a u budućnosti postoji mogućnost nadogradnje. Instrument je moguće u potpunosti kontrolisati preko PC računara; međutim postoji mogućnost i autonomnog rada i podešavanja preko kontrolnog displeja sa tastaturom (AB22). Višekanalni MGCplus moduli povećavaju funkcionalnost i kompaktnost sistema, i nude odličan odnos cene i kvaliteta.

Svaki MGCplus sadrži PC-baziran komunikacioni procesor (CP22 ili CP42). Oni su interfejs prema PC-u (RS232, USB ili Eternet) ili USB štampaču i omogućavaju nezavisan rad uređaja. Takođe nude mogućnost sinhronizacije više MGCplus sistema i proširivost do 10.000 kanala. Sa CP42 imate mogućnost snimanja podataka na CF karticu ili hard disk preko PCMCIA interfejsa, bez prisustva PC-a. Takođe prilikom nestanka napajanja i ponovog uspostavljanja, uređaj će bez vaše intervencije nastaviti sa snimanjem. Digitalni ulazi i izlazi na CP42 su programabilni i mogu se koristiti kao trigeri ili status instrumenta. Podrška za više klijenata je još jedna osobina CP42 procesora.

Softver za akviziciju i analizu

Catman® softver za akviziciju i analizu

CatmanEasy®AP je intuitivan i profesionalni softver za akviziciju, vizualizaciju i jednostavnu obradu. Dođite do rezultata za 18 sekundi...

GlyphXE softver za analizu

Softver za analizu koji vam pomaže da istinski razumete izmerene podatke: GlyphXE nudi napredne alatke za analizu i izveštaje i laku manipulaciju sa ogromnim količinama zapisa.