KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
  eDAQ pregled 

Gde god da idete, šta god da ispitujete, ponesite eDAQ...

Pročitajte online brošuru o SOMAT eDAQ familiji...robusna eDAQ platforma za mobilnu, samostalnu akviziciju - tamo gde nije mesto PC-u.

eDAQ i eDAQlite sisteme karateriše dobitna kombinacija:

  • vrhunsko kondicioniranje signala (analogni, merne trake, termoparovi, digitalni U/I, brojanje impulsa, GPS, BUS vozila)
  • kombinacija izmerenih fizičkih veličina, podataka sa BUS-a vozila, i GPS koordinata
  • obrada podataka u realnom vremenu, trigerovanje i kompleksni proračuni - inteligentna akvizicija
  • robusni i samostalni sistemi za akviziciju
  • osmišljeno i skrojeno za mobilne aplikacije
  • zaštićeno od ekstremnih uticja sredine od -20° do 65°C
Slika
Oznaka
Opis
Funkcije
eDAQlite
eDAQ lite

Kompaktnost sa bezbroj kombinacija konfiguracije sistema.

16bit-a, do 100KS/s, do 32 kanala po jedinici.
eDAQ
eDAQ
Robusna, mobilna akvizicija 16bit-a, do 100KS/s, do 96 kanala po jedinici.
cDAQ
cDAQ
Robusni modul za termoparove sa CAN protokolom  
 

Softver za akviziciju i analizu

Catman® softver za akviziciju i analizu

CatmanEasy®AP je intuitivan i profesionalni softver za akviziciju, vizualizaciju i jednostavnu obradu. Dođite do rezultata za 18 sekundi...

GlyphXE softver za analizu

Softver za analizu koji vam pomaže da istinski razumete izmerene podatke: GlyphXE nudi napredne alatke za analizu i izveštaje i laku manipulaciju sa ogromnim količinama zapisa.