KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

QuantumX

QuantumX sistem za akviziciju

Pročitajte online brošuru o QuantumX serijiQuantumX je univerzalan sistem za akviziciju podataka. "Univerzalan" znači da QuantumX može da prihvati sve tipove i principe senzora na tržištu. Njegova univerzalna fleksibilnost takođe znači da možete da ga koristite za raznorazne testove i ispitivanja, kao i za proveru mehaničkih sistema u bilo kakvoj industrijskoj sredini.

Ovaj univerzalni akvizicioni sistem nudi dodatnu vrednost za vaše zahtevne projekte testova i ispitivanja: on je kompaktan, brz, univerzalan.

  • 24-bit A/D konvertor na svakom kanalu
  • brzina uzorkovanja do 192kHz po kanalu
  • podržava sve trenutne tehnologije senzora i davača (bilo aktivnih ili pasivnih)
  • napredna tehnologija uključi meri (TEDS), omogućava da se skoncentrišete na rezultate, a ne na podešavanje instrumenta
  • podesivo filtriranje po svakom kanalu (Bessel i Butterworth, 4-tog reda)
  • svi kanali su električno izolovani (jako mali šum)
  • prenos podataka do 3 miliona vrednosti u sekundi
  • apsolutno sinhronizovana akvizicija između svih modula i svih kanala
Slika
Oznaka
Opis
Funkcije
QuantumX MX840
MX840A

8-kanalno univerzalno pojačalo

8 x otpornički (merne trake) pun most8 x otpornički (merne trake) polu most8 x induktivni pun most8 x induktivni polu most8 x LVDT senzori8 x PT100, PT10008 x termopar (B, E, J, K, N, R, S, T)8 x piezorezistivni senzori
8 x davači momenta sa otporničkim mostom4 x davači momenta sa frekventnim izlazom4 x broj obrtaja4 x frekvencije, enkoderi, SSI 8 x potenciometarski senzori8 x strujni ulazi +/-4...20mA8 x naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)128 x ulaza (senzori sa CAN interfejsom) ISO 11898
MX440A
MX440A
4-kanalno univerzalno pojačalo
4 x otpornički (merne trake) pun most4 x otpornički (merne trake) polu most4 x induktivni pun most4 x induktivni polu most4 x LVDT senzori4 x PT100, PT10004 x termopar (B, E, J, K, N, R, S, T)4 x piezorezistivni senzori
4 x davači momenta sa otporničkim mostom4 x davači momenta sa frekventnim izlazom4 x broj obrtaja4 x frekvencije, enkoderi, SSI 4 x potenciometarski senzori4 x strujni ulazi +/-4...20mA4 x naponski ulazi (+/-100mV, 10V, 60V)
QuantumX MX410
MX410
4-kanalno univerzalno pojačalo velike brzine sa 4 analogna izlaza
4 x otpornički (merne trake) pun most4 x otpornički (merne trake) polu most4 x piezorezistivni senzori4 x ICP (IEPE) senzori4 x davači momenta sa otporničkim mostom4 x strujni ulazi +/-4...20mA4 x naponski ulazi (+/-10V)4 x analogni izlaz +/-V (skalirani)
RMS, pik vrednosti
QuantumX MX460
MX460
4-kanalno pojačalo za frekvencije
Dinamična rotaciona i torziona merenja na motorima. Savršen par sa MX410.
4 x davači momenta sa frekventnim izlazom4 x broj obrtaja sa ili bez smera4 x induktivni enkoderi4 x frekvencije, enkoderi, SSI 4 x PWM (modulisani impusli)Analiza torzionih oscilacija i vibracija
MX1601
MX1601
16-kanalno pojačalo za analogne ulaze i ICP senzore
16 x strujni ulazi (0 ili 4...20mA)16 x naponski ulazi (+/-100mV, 10V)16 x ICP (IEPE) senzori
QuantumX MX1609
MX1609
16-kanalno pojačalo za termoparove
4 x termopar (B, E, J, K, N, R, S, T)IP65 stepen zaštite
MX1615
MX1615
16-kanalno pojačalo za merne trake
16 x otpornički (merne trake) pun most16 x otpornički (merne trake) polu most16 x otpornički (merne trake) četvrt most16 x PT10016 x naponski ulazi (+/-10V, 30V)
QuantumX CX27
CX27
Ethernet/EtherCAT gejtvej
Dodatni interfejs modul, tako da se pored akvizicije dobija i upravljanje. Idealno za probne stolove - digitalni interfejs.
1 x etherCAT interfejs (1 ulaz i 1 izlaz)2 x digitalni ulazi2 x digitalni izlazi
2 x etherNET interfejs (konfigurisanje, održavanje, podaci)
CX22W
CX22W
Snimač podataka za mobilnu ili stacionarnu akviziciju bez PC-a. Koristi se sa bilo kojim akvizicionim sistemom iz QuantumX serije.
2 x etherNET interfejs (konfigurisanje, održavanje, podaci)2 x digitalni ulazi2 x digitalni izlazi, RS232, 3xUSB, DVI, MIC-in, AUDIO-out
MX878
MX878
Transmiter sa 8 analognih izlaza
Pretvara izmerene vrednosti u analogni izlaz ±10 V (mogućnost skaliranja i algebarskih operacija). Idealno za probne stolove.
8 x analogni izlazi +/-10V (skaliranje)Sabiranje, množenje, pik vrednosti...
MX879
MX879
Višekanalni U/I modul
32 x digitalni ulazi32 x digitalni izlazi8 x analogni izlazi +/-10V (skaliranje)Sabiranje, množenje, pik vrednosti, matrica za višekomponentne davače...
MX471
MX471
CANbus interfejs modul sa ulazima i izlazima.
4 x CAN interfejs ISO (11898) sa ulazima i izlazima

 

Softver za akviziciju i analizu

Catman® softver za akviziciju i analizu

CatmanEasy®AP je intuitivan i profesionalni softver za akviziciju, vizualizaciju i jednostavnu obradu. Dođite do rezultata za 18 sekundi...

GlyphXE softver za analizu

Softver za analizu koji vam pomaže da istinski razumete izmerene podatke: GlyphXE nudi napredne alatke za analizu i izveštaje i laku manipulaciju sa ogromnim količinama zapisa.