KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Opto-električni instrumenti za optičke merne trake

Opto-električni instrumenti

Iskoristite prednosti kompletnog mernog lanca kod korišćenja optičkih mernih traka. Uštedi vreme i osigurajte se tako što ćete koristiti kompletno rešenje iz jedne ruke - od optičkih mernih traka, preko elektronike i softvera.

Tehnologija optičkih mernih traka nudi sledeće prednosti:

 • 100% imunost na električne smetnje
 • prirodna otpornost na vlagu i vodu
 • veća otpornost na zamor i mogućnost merenja većih dilatacija
 • jednostavnija ugradnja
 • podobnost za dugotrajna praćenja i monitoring
 • veće dužine kablova između optičkih traka i instrumenta, bez gubitka signala
Slika
Oznaka
Opis
Funkcije
K-OP optička merna traka
K-OP

Optičke merne trake bazirane na Bragovoj optičkoj rešetci (FBG - fiber Bragg grating).

Imunost na el.-mag. polja
za visoke Ex zone
10 miliona ciklusa sa +/-3000um/m dilatacije
K-OR optička merna rozeta
K-OR
Optičke merne rozeta bazirana na Bragovoj optičkoj rešetci (FBG - fiber Bragg grating). Robusna rozeta za određivanje pravca i intenziteta glavnih napona.
K-OTC
K-OTC
Optički senzor za kompenzaciju temperature. Senzor baziran na Bragovoj rešetci u kombinaciji sa mernim trakama K-OP ili K-OR nudi kompenzaciju temperature.
OL-LT
K-OL-LT
Optička merna traka sa proširenim temperatrunim opsegom Od -40°C do +100°C
OL-W
OL-W
Optička merna traka koja se fiksira na podlogu zavarivanjem Robusna traka za određivanje deformacija u poznatom pravcu glavnih napona.
OR-W
OR-W
Optičke merne rozeta koja sefiksira na podlogu zavarivanjem Robusna rozeta za određivanje pravca i intenziteta glavnih napona.
OptiMet
Optimet
Minijaturno optičko vlakno sa Bragovom rešetkom za merenje deformacija. Za merna mesta koja zahtevaju kompaktne senzore.
FS62-strain-athermal
FS62-S-A
Senzor za merenje deformacije sa integrisanim merenjem temperature

Opseg +/-1500 um/m
Od -20°C do +80°C

FS62-SC
FS62-SC
Senzor za merenje deformacije u kompozitima Opseg +/-2500 um/m
FS62-SMP
FS62-SP
Minijaturni senzor za merenje deformacija na podlozi od poliamida Opseg +/-2500 um/m
FS62-SE
FS62-SE
Senzor za merenje deformacija u betonskim konstrukcijama Opseg +/-2500 um/m
FS62-SS
FS62-SS
Senzor za merenje deformacija na površini konstrukcije Fiksiranje pomoću 4 vijka
Opseg +/-2500 um/m
FS62-SW
FS62-SW
Senzor za merenje deformacija na površini Fiksiranje pomoću zavarivanja
Opseg +/-2500 um/m
FS63-TC
FS63-TC
Senzor za merenje temperature u kompozitima Od -20°C do +80°C
FS63-TW
FS63-TW
Senzor za merenje temperature na površini Fiksiranje pomoću zavarivanja
Od -20°C do +80°C
FS63-TE
FS63-TE
Senzor za merenje temperature u betonskim konstrukcijama Od -20°C do +80°C
FS63-HTDP
FS63-TC
Senzor za merenje visokih temperatura u mašinama. Od 20°C do +150°C
FS64
FS64
Optički inklinometar Opseg +/-5°
FS65
FS65
Aptički akcelerometar Amplitudni opseg +/-10 g
Frekventni opseg 0 do 50 Hz
FS22
FS22
Instrument za optičkesenzore 1,4 ili 8 kanala. Do 80 senzora.

Statika 1 S/s
Dinamika do 500 S/s

FS42

FS42

Prenosni instrument za optičke senzore BraggMETER.

4 kanala
Baterijsko napajanje
Statika 1 S/s

catmanAP-EasyOptics
catmanAP
EasyOptics
Profesionalni paket za akviziciju sa optičkim mernim trakama. Paralelna akvizicija sa optičkih i klasičnih pojačala,
kompenzacija temperature,
pretvaranje u fizičke veličine
 

HBM-ov optički merni lanac nudi sledeće prednosti:

 • optičke merne trake laganog dizajna koje pouzdano mere i pozitivne i negativne dilatacije
 • izuzetna preciznost i dugotrajna stabilnost
 • statička i dinamička merenja
 • proširivost sa multiplekserom do 320 kanala
 • sledivost prema NIST-u
 • kompaktnost, robusnost, mobilnost

Softver za akviziciju i analizu

Catman® softver za akviziciju i analizu

CatmanEasy®AP je intuitivan i profesionalni softver za akviziciju, vizualizaciju i jednostavnu obradu. Dođite do rezultata za 18 sekundi...

GlyphXE softver za analizu

Softver za analizu koji vam pomaže da istinski razumete izmerene podatke: GlyphXE nudi napredne alatke za analizu i izveštaje i laku manipulaciju sa ogromnim količinama zapisa.