KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 
Merne trake 

Merne trakeKatalog sa mernim trakama i dodatnim priborom (pdf)

Od kada je merna traka otkrivena (pre 60 godina), tehnologija izrade i aplikacije se stalno unapređuju. Ako pogledamo početke sa mernim trakama sa jednom žicom i mnogobrojne aplikacije gde su se koristile i uporedimo sa današnjom ponudom raznoraznih tipova optimalno skrojenih mernih traka za različitu upotrebu, vidimo koliko se otišlo unapred.

Korisnici HBM-ovih mernih traka omogućavaju kontinualno unapređenje u tehnologiji i kvalitetu izrade mernih traka i zbog toga je HBM lider na tom polju.

Nudimo širok asortiman standardnih mernih traka za eksperimentalnu analizu mehaničkih napona, kao i za izradu senzora i davača:

Optičke merne trake bazirane na Bragovoj rešetci (fiber Bragg grating) su novost:

Slika
Serija
Tipovi
Opis i karakteristike
Merne trake Y-serija
LY
LYxx - jednostruke (linearne) sa jednim mernim vlaknom
Merne tarke za eksperimentalnu analizu sa jednim mernim vlaknom za jednoosno naponsko stanje.
Noseći sloj poliamid.
Otpor: 120, 350, 700 ili 1000 oma
Merne trake Y-serija
XY
XYxx - dvostruke (T- rozete) sa dva merna vlakna Merne tarke za eksperimentalnu analizu sa dva merna vlakna za dvoosno naposnko stanje poznatog pravca.
Noseći sloj poliamid.
Otpor: 120, 350, 700 ili 1000 oma
XY2
XY4
XY2x i XY4x - dvostruke (X - rozete) sa dva merna vlakna Merne tarke za eksperimentalnu analizu sa dva merna vlakna za uvijanje/smicanje.
Noseći sloj poliamid.
Otpor: 120, 350, 700 ili 1000 oma
DY
DYxx - dvostruke sa dva merna vlakna Merne tarke za eksperimentalnu analizu sa dva merna vlakna za savijanje.
Noseći sloj poliamid.
Otpor: 120, 350, 700 ili 1000 oma
KY
KYxx - 11 mernih traka na 1 foliji

Merni lanci za merenje gradijenta napona.
Noseći sloj poliamid.

Merne trake RY-serija
RY
RYxx - tri merne trake na nosaču

Rozete za određivanje preavca i intenziteta glavnih napona kad je nepoznat pravac naponskog stanja.

XY
RY
VY

XY51 - ukopavanje prstena
RYx1 - integralna metoda
XY61x - visokobrz. bušenje
Merne trake za utvrđivanje zaostalih napona u materijalu.
Tri metode: ukopavanje prstena, intergalno zabušivanje i visokobrzinsko zabušivanje rupe.
Merne trake V-serija
V
LV41 - jednostruka
XV91 - rozeta 0/90
RV91 - rozeta 0/45/90
Zaštićena merna traka sa kablovima
Dobra mehanička zaštita
Otpor 120 oma
Merne trake LE-serija
LE11
LE11 - jednostruka Zaštićena merna traka sa kablovima - IP67
Izuzetna otpornost na hemikalije i vlagu
Otpor 350 oma
Merne trake LI-serija
LI66
LI66 - jednostruka Merna trake za instalaciju unutar kompozitnih materijala prilikom proizvodnje.
LD20
LD20 - jednostruka Merne trake za merenje dilatacija većih od 5% (do +/-10%)
LS31
LS31 - jednostruka Merna traka koja se zavaruje za podlogu. Kada nije moguće obezbediti čiste uslove za aplikaciju.
Merne trake RDS-serija
RDS
RDS20
RDS22
RDS40
Merne trake za praćenje napredovanja pukotine. Kako dolazi do širenja pukotine, raste otpor merne trake.
Folijski termoelementi
TT
TT-3/100 Temperaturni senzor (PT100) koji se aplicira kao i merna traka od -50 do +180°C
nominalni otpor 100 oma
PMS
PMS
PMS40-3/120 Merna traka za merenje udara pritiska do 10kbar. Može da se lepi na površinu, ali i ne mora. Naročito pogodna za snimanje tranzijenata sa Genesis HighSpeed serijom.
Merne trake C-serija
C
LC1x - jednostruke
XC1x - rozeta 0/90
RC1x - rozeta 0/45/90
Za visoke temperature od -269 do +250°C
Noseći sloj - poliamid
Otpor 120 ili 350 oma

Kada govorimo o pretvaranju mehaničkih veličina kao što su sila, obrtni momenat i pritisak u električne veličine, tehnologija mernih traka nudi prednost izuzetnog spoja performansi troškova.

HBM nudi merne trake koje nude mogućnost kompenzaciju puzanja materijala od koga je sačinjen davač, specijalno namenjene za proizvođeče senzora.

Na raspolaganju imamo arhivu sa stotinama tipova mernih traka namenjenih proizvodnji senzora. Pozovite nas ukoliko ste zainteresovani.

Pogledajte video koji opisuje koliko je jednostavno merenje pravca i intenziteta glavnih napona uz pomoć rozeta, univerzalnog mernog pojačala MX1615 i softvera CatmanAP: