KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Akcelerometri (davači ubrzanja)

Piezorezistivni akcelerometri

Piezorezistivni akcelerometri se sastoje iz piezorezistivnog elementa sa mernim trakama koje se nalazi u kompaktnom kućištu od nerđajućeg čelika. Kabel ulazi sa strane kućišta i ima mehaničku zaštitu u vidu plašta od nerđajućeg čelika. Idealani su za industrijske i laboratorijske aplikacije, a mere frekvencije od 0Hz. Povezuju se na DC merno pojačalo za otporničke merne mostove (MGCplus, QuantumX...), a imaju različite mogućnosti fiksiranja za objekat (preko 4 vijka, brezona, brza stezaljka, magnet)

Uz svaki akcelerometar se isporučuje kalibracioni sertifikat, a kada se montiraju vertikalno, imaju izlaz ekvivalentan ubrznju zemljine teže (1g).

Ose
Slika
Oznaka
Opis
Dimenzije
Z
Piezorezistivni akcelerometri
PRACC LN

Izlaz: 25-50mV/V, 4-žilna veza
Napajanje: od 2,5 do 5V DC
Amplitudni opseg: od +/-1g do +/-50g
Frekventni opseg: od 0 do 1000Hz
Temperaturni opseg: od -25 do 125°C
Šum: 10µg/SQRT(Hz)
Osetljivost: od 0,6 do 20 mV/g
Maksimalni udar: x20 u svim pravcima

Masa: 40g
ŠxDxV=25x25x25mm

Oblast primene ovih akcelerometara obuhvata:

 • seizmički monitoring
 • modalna analiza
 • monitoring vibracija
 • dinamika vozila
 • ispitivanje konstrukcija

Kapacitivni akcelerometri

U mnogim oblastima, ubrzanje je jedna od ključnih veličina koje se mere. Nudimo kapacitivne akcelerometre različitih opsega merenja. Njihove ključne osobine su:

 • merenje statičkog ubrzanja (gravitacije) kao i dinamičkog ubrzanja
 • izuzetna robusnost i trajnost
 • neosetljivost na promene temperature (integrisan senzor za temperaturu)
 • otpornost na rezonanciju i pri visokim frekvencijama
 • nizak šum

Moguće izvedbe akcelerometra su jednoosne (KACC LN) ili troosne (KACC 3D).

Ose
Slika
Oznaka
Opis
Dimenzije
Z
PJM LN
KACC LN

Izlaz: +/-4V ili 0,5-4,5V, 4-žilna veza
Napajanje: od 6,5 do 12V DC
Amplitudni opseg: od +/-2g do +/-400g
Frekventni opseg: od 0 do 4000Hz
Temperaturni opseg: od -25 do 85°C
Šum: od 5 do 400µg/SQRT(Hz)
Osetljivost: od 10 do 2000 mV/g
Maksimalni udar: od 2000 do 5000g

Masa: 30 ili 80g
ŠxDxV=38x40x15mm
XYZ
PJM 3D
KACC 3D

Masa: 75 ili 100g ŠxDxV=30x30x20mm

Oblast primene ovih akcelerometara obuhvata:

 • seizmički monitoring
 • modalna analiza
 • monitoring vibracija
 • dinamika vozila

PJM serija akcelerometara je bazirana na kapacitivnoj tehnologiji. Hermetički su zatvoreni u aluminijumskom ili čeličnom kućištu, tako da su optimalno zaštićeni od uticaja okoline. Koriste se za merenja frekvencija ubrzanja od nule do srednjih frekvencija kada je potrebno dobiti izuzetno kvalitetan signal bez šuma. Zbog integrisanog temperaturnog senzora, akcelerometri su relativno neosetljivi na temperaturne uticaje.

Povezuju se na merna pojačala sa analognim ulazima (+/-10V): MGCplus, Spider8, QuantumX, EspressoDAQ...

Induktivni akcelerometri

Induktivni akcelerometar se bazira na istom principu kao i induktivni davači pomeranja. Masa koja je okačena preko opruga se nalazi u ulju koje deluje kao amortizer. Sve se nalazi u kompaktnom kućištu od nerđajućeg čelika. Kabel ulazi sa gornje strane kućišta. Masa koje sa pomera usled vibracija menja induktivnost u fiksiranim kalemovima koji čine induktivan polu-most. Koriste se za merenje konstantnih vibracija, kao i udara, a mere frekvencije od 0Hz. Povezuju se na AC merno pojačalo za otporničke i iduktivne merne mostove sa nosećom frekvencijom od 4,8kHz (MGCplus, Spider8, QuantumX...)

Uz svaki akcelerometar se isporučuje kalibracioni sertifikat, a kada se montiraju vertikalno, imaju izlaz ekvivalentan ubrznju zemljine teže (1g).

Ose
Slika
Oznaka
Opis
Dimenzije
Z
B12
B12

Izlaz: +/-80mV/V, 3(5)-žilna veza
Napajanje: 1...6V AC, 4,8kHz
Amplitudni opseg: od +/-20g do +/-100g
Frekventni opseg: od 0 do 250Hz
Temperaturni opseg: od -10 do +60°C
Linearnost: +/-2%
Osetljivost: +/-80mV/V

Masa: 17g
ŠxDxV=13x13x40mm

Oblast primene ovih akcelerometara obuhvata:

 • seizmički monitoring
 • modalna analiza
 • monitoring vibracija
 • dinamika vozila
 • ispitivanje konstrukcija

Inteligentni akcelerometar

Intelignetni akcelerometar CX1 je integrisan sistem za monitoring koji sadrži troosni akcelerometar (MEMS), dvoosni inklinometar (MEMS) i temperaturni senzor. Zajedno može da meri 16 dinamičkih odziva koji mogu da utiču na stabilnost i bezbednost konstrukcije. Bilo da je potrebno merenje njihanja zgrade, merenje vibracija usled izvođenja radova, ili merenje nagiba stuba mosta tokom poplave, CX1 je ekonomično rešenje.

Podešavanje CX1 je jednostavno. Može da se koristi u laboratorijskim uslovima ili na terenu izložen atmosferskim uticajima, a jednostavno se montira na konstrukciju uz pomoć standardnog pribora. Nakon ugradnje, CX1 se vezuje na računar pomoću USB ili Ethernet kabla radi prikupljanja podataka.

Istovremeno je moguće prikupljati podatke sa više uređaja odjednom.

Ose
Slika
Oznaka
Opis
Dimenzije
XYZ
CX1
CX1

Izlaz: USB i Ethernet
Napajanje: 5 ili 48 VDC
Amplitudni opseg ubrzanja: +/-1,5 g
Frekv. opseg ubrzanja: od 0 do 200 Hz
Rezolucija ubrzanja: 50e-6 g
Brzina uzorkovanja 2000 S/s
Amplitudni opseg inklinacije: +/-15 °
Frekv. opseg inklinacije: od 0 do 1 Hz
Rezolucija inklinacije: 50e-6 °
Brzina uzorkovanja 10 S/s
Temperaturni opseg: od -40 do +80 °C
Zaštita IP67

Masa: 560 g
ŠxDxV=12x11x6cm

Oblast primene ovih akcelerometara obuhvata:

 • seizmički monitoring
 • monitoring vibracija

CX1 stub

CX1 monitoring mosta

CX1 gradilište
CX1 snimanje CX1 pregled signala CX1 pregled zapisa

 

Molim vas pozovite za detaljnu tehničku specifikaciju!