KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
  Davači sile

Davači sile

Brošura davači sileHBM-ovi davači sile mere statičke i dinamičke, pritisne i istežuće sile - gotovo bez ikakve deformacije i pomeranja tela senzora. Princip rada je zasnovan na mernim trakama, kao i piezo princip (PEACE serija). Davači sile postoje u različitim oblicima, veličinama i klasama tačnosti.

Najčešće nalaze primenu kod:

 • eksperientalne analize mehaničkih napona - optimalno iskorišćenje konstrukcije, kako bi bila lakša i jeftinija, na pr. u avionskoj, železničkoj i automobilskoj industriji. Davači sile mere sile koje deluju na konstrukciju, a merne trake na konstrukciji mere rezultujuću deformaciju.
 • praćenja procesa proizvodnje - automatizacija garantuje ujednačen visok kvalitet i brzu i pouzdanu proizvodnju. Davači sile u kombinaciji sa namenskom idustrijskom mernom elektronikom se koriste za kontrolu: procesa presovanog sklapanja (press-fit), procesa oblikovanja materijala, zategnutosti vlakna, dijagrama sila tokom proizvodnje.
 • ispitivanja materijala - kontrola kavliteta zahteva da se ispitaju svojstva materijala i proizvoda. Davači sile testiraju i proveravaju potrebne zahteve kod različitih tipova opreme za obezbeđenje kvaliteta.
 • kalibracije (etaloniranja) - tačno merenje je zagarantovano kroz sledivost sa nacionalnim standardima. HBM-ovi referentni davači sile sa kalibracionim sertifikatima proveravaju razne proizvodne i merne alate, kalibrišu mašine za ispitivanje materijala, mere sile sa visokom tačnošću za ineternacionalno upoređivanje sile.

Davači sile za industrijsku primenu

HBM-ovi davači sile mere statičke i dinamičke, pritisne i istežuće sile. Različite dimenzije, oblici i tačnosti. Tabela ispod prikazuje davače koji se lako ugrađuju, koji su kompaktni i robusni "univerzalci" za vaše aplikacije.

Princip
Slika
Oznaka
Opis
Nosivost
pritisak, istezanje, sa navojem
U1A
U1A
0,1% klasa tačnosti
mali davač za pritisne i istezne sile, zaštita od preopterećenja
10...
50N
 
Pritisak, istezanje sa navojem
U2B
U2B

0,1 ili 0,2% kl. tačnosti
univerzalan:
probni stolovi, i mašine za ispitivanje materijala

 
500N...200kN
 
Pritisak, istezanje sa navojem
U9B
U9C
0,2% klasa tačnosti
minijaturni davač za istezne i pritisne sile
hermetički zaštićen
 
50N...50kN
 
istezanje, pritisak, sa navojem
U10M
U10
0,06% klasa tačnosti
visok dinamički opseg
veoma precizan, TEDS
opcija sa duplim mostom
 
1,25...500kN
 
Istezanje, pritisak sa navojem
S2
S2
0,05% klasa tačnosti
veoma tačan
zaštita od preopt. i za pritisak i za istezanje
 
20N...1kN
 
Istezanje, pritisak sa navojem S9M
S9M
0,02% klasa tačnosti
veoma tačan, uzak, ekonomičan, IP68
 
500N...50kN
 
Istezanje, pritisak, sa prirubnicom
U3
U3
0,2% klasa tačnosti
izuzetno robusan
neosetljiv na bočne sile
 
500N...100kN
 
Istezanje, pritisak, sa prirubnicom
U5
U5
0,2% klasa tačnosti
robusan
lak za ugradnju preko prirubnice
 
100...
500kN
 
Istezanje, pritisak, sa prirubnicom
U93
U93
0,5% klasa tačnosti
veoma kopaktan
robusan
TEDS
 
1...50kN
 
Pritisak
C2
C2

0,2% klasa tačnosti
hermetički izolovan
mala visina

 
500N...200kN
 
Pritisak
C9B
C9C
0,2% klasa tačnosti
minijaturni davač sile
hermetički zatvoren
 
50N...50kN
 
Pritisak
C10
C10
0,03-0,06% klasa tačnosti
hermetička zaštita
mala visina
 
2,5kN...1MN
 
Pritisak sa otvorom
C6B
C6B
0,5% klasa tačnosti
velika nosivost
kompaktnost
centralni otvor
 
200kN...
10MN
Pritisak sa otvorom
KMR
KMR
1% klasa tačnosti
podloška za merenje sile
 
20...
400kN
 

 

Piezoelektrični davači sile

Ukoliko su vaši procesi sklapanja i upresavanja brzi, a prostor je ograničen, ali i dalje želite konstantnu kontrolu kvaliteta proizvodnje. Onda je vreme za PEACEline. Kompaktna i dinamična piezo tehnologija od HBM-a je novost.

Sa piezoelektričnim davačima sile dobijate:

 • visoku krutost, minimalnu deformaciju (još manje nego kod davača sa mernim trakama)
 • kompaktnost
 • visoku dinamičnost
 • izlazne signale koji ne zavise od nominalne nosivosti davača
 • visoka preopteretivost davača
Princip
Slika
Oznaka
Opis
Nosivost
Pritisak sa otvorom
PEACEline CFT
PEACEline CFT
1% klasa tačnosti
Minijaturni davač sile
hermetički zatvoren
 
5...120kN
 
Pritisak sa otvorom
PEACEline CFW
PEACEline CFW
1% klasa tačnosti
Piezoelektrična podloška inovativnog dizajna
 
5...140kN
 
Pritisak sa otvorom
PEACEline CPL
PEACEline CLP
1% klasa tačnosti
Piezoelektrična podloška mijaturnog dizajna
 
7...
62kN
 
PEACEline CMA
PEACEline CMA
Analogno nabojno pojačalo sa analognim izlazom i TEDS i zum funkcijama  
PEACEline CMD600
PEACEline CMD600
Digitalno nabojno pojačalo za PEACEline familiju sa digitalnim izlazom  

Pročitajte članak o piezo tehnologiji.

Referentni davači sile za etaloniranje

HBM-ovi referentni davači sile su pouzdana osnova za sledivost prema nacionalnim standardima i precizna merenja za internacionalna upoređivanja. TOP serija prevazilazi desetostruko zahteve koje postavlja ISO376 po pitanju tačnosti.

Princip
Slika
Oznaka
Opis
Nosivost
Pritisak, istezanje sa navojem
U15
U15
klasa 0,5 po ISO376
za brojne tipove kalibracija u industriji i razvoju, TEDS
 
2,5kN...1MN
 
Pritisak
C15
C15
klasa 00 po ISO376
hermetička zaštita
mala visina
 
2,5kN...1MN
 
pritisak, istezanje, sa navojem
TOP transfer
TOP
bolje od klase 00 po ISO376
nacionalni etaloni
TEDS
 
100N...500kN
 
pritisak, istezanje, sa navojem
Z30
Z30A

klasa 00 po ISO376
nacionalni etaloni
TEDS

 
50N...10kN
 
pritisak, istezanje, sa navojem
Z4A
Z4A
klasa 00 po ISO376
precizna merenja malih sila
 
20...500kN
 
istezanje, pritisak, sa navojem
STZ
STZ
KD
KDB
klasa 0,5 po ISO376
specijalni davači sile za proveru mašina za ispitivanje materijala
sa merenjem momenta
 
0,6...
5MN
Pritisak
C18
C18
klasa 0,5 po ISO376
kompaktan, idealan za kalibraciju
 
10kN...5MN
 

Robusnost i kompaktnost - davači sila imaju važnu ulogu u kontroli industrijskih procesa. Prate se bilo reakcione sile ili maksimalne sile u samom procesu kod presovanja, napresavanja, što daje trenutnu informaciju o stanju kvaliteta. HBM-ovi davači nude sledeće prednosti:

 • robusnost i otpornost na bočne sile
 • kompaktan dizajn
 • laka ugradnja
 • TEDS indentifikacija davač

Visoka izdržljivost i tačnost - optimizacija komponenata uvek postavlja pitanje o istrajnosti komponente kojoj je umanjenja količina ugrađenog materijala. HBM-ova tehnologija merenja sila ispunjava zahteve na ovim poljima:

 • testovi izdržljivosti
 • veliki faktor sigurnosti
 • visoke promenljive amplitude (pritisno i istezno opterećenje)
 • dobra ponovljivost
 • redundantni merni mostovi

Maksimalna preciznost koju nudi HBM - najviša tačnost se zahteva kod merenja sila na nacionalnim institutima i akreditovanim kalibracionim laboratorijama. Zahvaljujući bliskoj saradnji sa kupcima, HBM-ovi davači sile ispunjavaju te uslove:

 • tehničke karakteristike su bolje 10 puta nego zahtevi po ISO376 standardu za TOP klasu 00
 • izuzetna dugotrajna stabilnost
 • savršena integracija sa HBM-ovim visoko preciznim pojačalima DMP40 i ML38

Priključi i meri - je moguće sa TEDS čipovima. HBM nudi davače sile sa ugrađenim TEDS čipovima, a moguće je i ugradnja čipa na postojeći davač (u konektoru ili na kablu). Karakteristike senzora su sadržane u čipu, koje može da pročita merno pojačalo koje podržava TEDS. Tako korisnik dobija željene rezultate bez potrebe za dodatnim podešavanjima pojačala:

 • jednostavno rukovanje
 • minimalno vreme potrebno za pripremu merenja
 • povećana sigurnost u izmerene podatke, pošto ne postoji mogućnost pogrešnog podešavanja pojačala

Davači sile po vašem zahtevu - mi proizvodimo i prilagođavamo davače sile prema vašim potrebama (merne osovine i merne bolcne, dinamometre, specijalne davače sila za reometre, kidalice, prese...)

Pogledajte video o HBM seminaru "Pravilno merenje sile". Više informacija o seminarima koje organizuje TRCpro!