KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Merenje zaostalih napona

MTS3000 - sistem za automatsko određivanje zaostalih napona metodom mernih traka.Katalog sa mernim trakama i dodatnim priborom (pdf)

Nosivost materijala bitno zavisi od postojanja zaostalih napona unutar komponente, bez vidljivih znakova. Zaostali naponi utiču na strukturnu i dimenzionu stabilnost i smanjuju otpornost na zamor i pukotine i pospešuju rast površinskih prslina. Cilj je odrediti naprezanja koja postoje unutar materijala.

Sa metodom zabušivanja rupe prečnika 1,6mm u komponentu i korišćenjem specijalnih mernih traka, moguće je izmeriti promenu koja nastaje usled lokalne preraspodele dilatacije i koja je proporcionalna zaostalim naponima prisutnim u materijalu.

Metoda zabušivanja sa mernim trakama je jedina metoda za proračun zaostalih napona koja je standardizovana prema ASTM E837-08.

Sistem MTS3000 je jedinstven u svetu, pošto je potpuno automatizovan proces merenja zaostalih napona i sastoji se iz:

  • mehanizma sa nosačem, optikom (za pozicioniranje) i turbinom (bušenje brzinom do 400.000 o/min.)
  • kontrolno-upravljačke jedinice
  • digitalnog mernog pojačala (Spider8, QuantumX)
  • softvera za akviziciju i obradu podataka

Zaostali napon: merenje naprezanja unutar materijala

Sach-ov metod Metod uklanjanja slojeva i odsecanja
Metod prstenastog žljeba Metod zabušivanja

Zaostali napon u materijalu potiče od unutrašnjih sila, bez da deluju spoljašnje sile. Tako na primer zaostali napon nastaje neujednačenim hlađenjem odlivaka, zavarivanjem ili kovanjem ili nekim drugim tehnološkim procesom.

Za određivanje zaostalih napona su se ustalile sledeće metode bazirane na mernim trakama:

  • Sach-ov metod bušenja (destruktivni)
  • metod uklanjanja slojeva i odsecanja (destruktivni)
  • metod prstenastog žljeba (destruktivni)
  • metod zabušivanja

Metodom prstenastog žljeba se glodalicom formira prstenasti žljeb oko rozete, dok se sa metodom zabušivanja, glodalicom buši mala rupa u sredini rozete.

Metoda zabušivanja mogu biti:

  • integralni metod: rezultat je srednja vrednost zaostalog napona po celoj dubini rupe.
  • visokobrzinsko zabušivanje: sistem MTS3000 radi na ovom principu, i rezultati se dobijaju za svaki od koraka zabušivanja, tako da se dobija mnogo više informacija. Standardizovano prema ASTM E837-08.