KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

HBM nCode durability software

nCode softver za izdržljivost i zamor materijala

HBM-ov nCode softver pomaže:

  • inžinjerima koji ispituju, da donesu ispravne odluke, sprovedu brze analize i timski rad
  • inžinjerima koji razvijaju i dizajniraju, da konstruišu proizvode koji će se ponašati onako kako treba
  • operativnim menadžerima, da razumeju korišćenje sredstva ili proizvoda i na osnovu toga optimizuju rad

nCode GlyphWorks

nCode GlyphWorks je vodeći softverski paket za obradu i analizu podataka koji su prikupljeni testovima i ispitivanjima. Napravljen je da se lako nosi sa ogromnim količinama podataka, dok je korisnički interfejs grafički i intuitivan. Korisnik jednostavno kreira algoritam, korak po korak, povlačeći predefinisane alate (glyphs).

 

nCode Automation

nCode Automation je razvijen da poboljša profesionalnu saradnju kod testova i analiza, i redukuje i optimizuje procedure analize

 

nCode DesignLife

nCode DesignLife je vodeći softverski paket za analizu zamora materijala. Sistem omogućava predviđanje pogonske čvrstoće preko metode konačnih elemenata i tako obezbeđuje verifikaciju mašinskog dela pre izrade prototipa.