KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Dilatometri (ekstenzometri)

Pored senzora za silu, obrtni momenat, pritisak i pomak, HBM nudi i dilatometre (ekstenzometre). HBM-ovi dilatometri su bazirani na pricipu mernih traka.

Ekstenzometar DD1 se koristi za merenje deformacija (dilatacija) na uzorcima kod mašina za ispitivanje materijala (kidalice). Za razliku od mernih traka, može da se koristi višekratno i kod uzoraka koji se razaraju. Ekstenzometar DD1 meri pomeranja od +/-2,5mm na fiksnoj bazi od 25, 50 ili 100mm, u statičkim i dinamičkim uslovima (do 50Hz).

Dilatometar SLB se koristi za kontinualno praćenje deformacija na mašinama (kao i zaštitu mašina od preopterećenja). Dilatometar SLB je robusne konstrukcije i jednostavno se ugrađuje sa 4 vijka na postojeću konstrukciju, bez potrebe za menjanjem konstrukcije.

Opseg
Slika
Oznaka
Opis
Primena
±2,5mm DD1
DD1
linearnost 0,05%
od -55 do +130°C
izlaz: 2,5mV/V
Ispitivanje materijala. Kidalice.
500um/m SLB700A
SLB700A
linearnost: 0,5%
od -10 do +50°C
izlaz: 1,5mV/V

Praćenje rada i zaštita presa.
Zaštita mašina od preopterećenja.
Praćenje nivoa u silosima.

500um/m SLB700A/06VA
SLB700A/06VA
linearnost: 0,5%
od -10 do +50°C
izlaz: 0...10V ili 4...20mA

Praćenje rada i zaštita presa.
Zaštita mašina od preopterećenja.