KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 
Davači i transmiteri pritiska

Davači i transmiteri pritiska

Merenje pritiska može biti ključno u mnogim granama industrije. Davači pritiska i transmiteri pritiska HBM-a osiguravaju pouzdane i sigurne rezultate do 15.000 bara.

Zbog čega treba izabrati HBM:

 • Veoma pouzdano: HBM-ovi davači pritiska su robusno dizajnirani i bazirani su na monolitičnom (iz jednog komada) čeličnom mernom telu i kao takvi nude izuzetnu otpornost na preopterećenje kao i dug životni vek (otpornost na zamor).
 • Veoma robusno: čak i u veoma lošim sredinama – HBM-ovi davači pritiska su otporni na koroziju i nude IP67 zaštitu. Dokazana je pouzdanost gde god ima udarnog pritiska, vibracija, oscilujućeg pritiska...
 • Veoma dinamično: davači pritiska bazirani na mernim trakama od HBM-a daju pouzdane rezultate čak i kod izuzetno dinamičkih aplikacija sa velikim brojem ciklusa opterećenja - od najmanjih pritisaka pa sve do 15.000 bara.
Princip
Slika
Oznaka
Opis
Kapacitet
  P8AP
P8AP
kl. tač: 0,3%
do 140°C
10...500bar
 
  P3IC
P3IC
kl. tač: 0,1-0,2%
do 120°C
TEDS
10...3000bar
 
  P3MBP
P3MB
kl. tač: 0,1-0,2%
do 100°C
10...3000bar
 
  P3TCP
P3TCP TopClass
kl. tač: 0,1-0,2%
do 100°C
TEDS
10...3000bar
 
  P3TCP_BlueLine
P3TCP BlueLine
kl. tač: 0,26-0,6%
do 100°C
TEDS
 
5.000...
15.000bar
  P15
P15
kl. tač: 1,0%
do 105°C
0-10V; 4-20mA
10...500bar
 
  P2V
P2V
kl. tač: 0,2-0,3%
do 85°C
0,5-10V; 4-20mA
TEDS
 
200...
7.000bar
 

Sa HBM-ovim davačima pritiska možete uspešno realizovati sledeće aplikacije:

 • hidraulika
 • mašine za rezanje vodenim mlazom
 • testovi i sipitivanja
  • probni stolovi za ispitivanje funkcionalnosti
  • probni stolovi za ispitivanje izdržljivosti
 • sterilizacija pod visokim pritiskom
 • hidroformiranje
 • vaganje mase kod utovarivača

Industrije koje najčešće koriste ove davače su:

 • auto industrija
 • železnica
 • građevinska industrija
 • hemijska industrija
 • pogonska tehnika
 • procesna industrija
 • mašinstvo
 • prehrambena industrija