KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

HMU - sistemi za merenje sile u užetu bez prekidanja užeta

HMU16Proizvodimo sisteme za merenje sile u užetu, bez prekidanja užeta (direktnim naslanjanjem na uže).

Primena

HMU sistem sadrži davač sile koji se direktno prislanja na uže koje je stacionarno. HMU sistem daje informaciju o sili u užetu, ima visoku ponovljivost i napravljen je da izdržava u agresivnim sredinama do IP67. Sistem je napravljen tako da ne može da ugrozi sigurnost postojeće konstrukcije ni na koji način.

Prevashodna primena HMU sistema je zaštita od preopterećenja i merenje sile na užetu koje može biti deo neke konstrukcije:

  • kranovi
  • oprema za podizanje tereta
  • oprema za polaganje kablova
  • sistemi za zaštitu od preopterećenja na brodovima
  • trakasti transporteri i liftovi
  • aplikacije vaganja u poljoprivredi, avio i hemijskoj industriji

Konstrukcija

Sistem je napravljen da meri sile do 350 kN (35 tona) na prečnicima užeta do 55 mm (proizvodimo različite nosivosti prema zahtevu korisnika).

HMU se sastoji od standardnog tenzometrijskog davača sile i odgovarajuće standardne elektronike za pojačanje mernog signala.

Davač sile i prihvat (HMU) se pričvršćuju na uže i tako prave mali ugib na užetu uz pomoć dva pregibna točka i sistema za prihvat užeta. Kada se uže optereti, ono teži da se ispravi, što generiše silu koja deluje na davač sile. Otpornički davač sile dobija konstantan napon od mernog pojačala i kao izlaz daje promenu napona u mV. Signal se pojačava ponovo od strane pojačala, a zatim se isporučuje kao analogna (4-20mA ili 0-10V) ili digitalna vrednost proporcionalna sili.

Prihvat HMU sistema je od pocinkovanog čelika, dok je davač sile od nerđajućeg čelika i hermetički je zaštićen sa IP67 zaštitom.

Sigurnost

HMU sistem ne čini deo užeta i tako ne utiče na konstrukciju opreme za podizanje tereta.

Zajedno sa HBM elektronikom, HMU sistem je veoma pouzdan i otporan na preopterećenja.

Elektronika

Već u zavisnosti od vaših potreba, možete se odlučiti za širok asortiman analognih i digitalnih elektronika od HBM-a za kondicioniranje signala.

Nudimo vam različite elektronike sa i bez displeja, sa mogućnošću povezivanja perfifernog štampača, dodatnog displeja ili PC računara. Elektronike takođe poseduju različite intefejse: RS232, RS485, CANopen, ProfibusDP, DeviceNET, 4...20mA, +/-10V...

WE2107
WE2107M WE2110
RM4220
VKIA-405
PME serija
MVD serija
digiCLIP serija