KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Dodatni priborKatalog sa mernim trakama i dodatnim priborom (pdf)

Kvalitet mernog mesta ne zavisi samo od merne trake, nego i od vrste aplikacije i načina na koji se realizuje.

Savršeno merno mesto zahteva detaljnu pripremu površine gde se traka lepi, pažljivo lepljenje, ispravno i pažljivo povezivanje i korektnu zaštitu.

Sa svojim dodatnim priborom, HBM nudi sve što je potrebno za dobru aplikaciju merne trake.

 

Slika
Serija
Karakteristike
Opis
DAK1
DAK1

Kofer za početnike sa svim potrebnim materijalom za prvo lepljenje merne trake.
DAK2
DAK2
  Kofer sa kompletnim alatom za instalaciju mernih traka.
LS
LS
LS2, LS4, LS5, LS7
LS212
LS224

Terminali za instalaciju mernih traka svih veličina koje nemaju integrisane terminale ili nemaju ugrađene kablove.

LF RCS
LF RCS
Prečnik 0,5mm
Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Topljenje od 217 do 219°C
Fluks nije korozivan
Kalaj bez olova za instalaciju mernih traka.
RCS
RCS
Prečnik 0,5mm
S-SN60Pb38Cu2
Topljenje od 183 do 190°C
Fluks nije korozivan
Kalaj za instalaciju mernih traka.
FS01
FS01
  Pomoć prilikom lemljenja u vidu olovke za savršene male lemove. Za kalaje do 350°C. Sadrži nekorozivni fluks bez hlorida.
KAB
KAB
Bakarna lakovana žica 0,04mm2
6-žilni, širmovan, PVC kabel 0,25mm2
Kompletan asortiman kablova za merne trake.
PT
PT
Dužina 33m
Širina 19mm
Termootporna poliamidna samolepljiva traka za lakšu manipulaciju sa mernim trakama prilikom različitih tipova instalacije.
TF
TF
Dužina 100m
Širina 60mm
Debljina 0,05mm
Teflonska folija kao pomoć prilikom lepljenja mernih traka.
Stress Trainer
Stress Trainer
Određivanje faktora mosta
Kompenzacija temperaturnih uticaja
Kompenzacija uticaja kablova
Kompenzacija gubitka osetljivosti
Uticaj opterećenja na signal
Model za obuku sa konzolama na kojima su zalepljene merene trake, kako bi se prikazali različiti efekti vezani za merenje sa mernim trakama. Za MGCplus ili Spider8 sa pripremljenim softverom i materijalom.