KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 
Lepkovi za merne trake 

LepkoviKatalog sa mernim trakama i dodatnim priborom (pdf)

Najčešći način fiksiranja merne trake za telo koje se ispituje ili senzor je lepak.

HBM-ovi lepkovi garantuju:

  • prenos deformacije sa tela koje se deformiše na mernu traku koliko god je to moguće bez gubitaka
  • stabilno ponašanje u temperaturnom opsegu koji je definisan tehničkim karakteristikama
  • merna traka i telo na koje se lepi, nesmeju i neće biti izloženi hemijskoj agresivnosti lepka

Vaš kriterijum za izbor lepka bi trebalo da je:

  • temperatura koja će se javiti prilikom ispitivanja i na mestu instalacije merne trake
  • materijal tela na koje se lepi traka, kao i preporuke za lepak prilikom izbora merne trake
  • zahtevi za dugotrajnom stabilnošću i ponovljivošću (merenja vezana za nulu ili relativna merenja)
Slika
Serija
Karakteristike
Opis
Z70
Z70
Temp. stezanja od 5 do 30°C
Vreme stezanja 10 do 120min
Pritisak: palcem
Opseg merenja: -70 do 120°C
Jednokomponentna tečnost za vezivanje na hladno za glatke površine.
BCY01
BCY01
  Katalizator za Z70 ukoliko je vlažnost vazduha ambijenta jako niska.
X60
X60
Temp. stezanja od 0 do 35°C
Vreme stezanja 10 do 90min
Pritisak: palcem
Opseg merenja: -200 do 80°C

Dvokomponentni lepak (prašak i tečnost) za vezivanje na hladno za glatke i hrapave površine.

X280
X280
Temp. stezanja od 20 do 95°C
Vreme stezanja 1 do 8h
Pritisak: 0,05 do 2 N/mm2
Opseg merenja: -70 do 280°C
Dvokomponentni lepak (epoksid) za vezivanje na hladno za glatke i hrapave površine.
EP150
EP150
Temp. stezanja od 160 do 190°C
Vreme stezanja 1 do 6h
Pritisak: 0,3 do 0,5 N/mm2
Opseg merenja: -70 do 150°C
Jednokomponenti lepak veoma niske viskoznosti za vezivanje na toplo za glatke površine.
EP250
EP250
Temp. stezanja od 95 do 200°C
Vreme stezanja 0,5 do 16h
Pritisak: 0,1 do 1,5 N/mm2
Opseg merenja: -270 do 315°C
Dvokomponentni lepak (epoksid) za vezivanje na toplo za glatke, hrapave i porozne površine.
EP310S
EP310
Temp. stezanja od 95 do 205°C
Vreme stezanja 0,5 do 5h
Pritisak: 0,1 do 0,5 N/mm2
Opseg merenja: -270 do 310°C
Dvokomponentni lepak (epoksid) za vezivanje na toplo za glatke površine.