KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
   
Turbina

Poravnanje remenica i lančanika

Sistemi za sve potrebe

Nudimo širok izbor profesionalnog alata za poravnanje i centriranje remenica i lančanika. Imamo jedinsven sistem na svetu sa ATEX sertifikatom. Izaberite "vizuelno" očitavanje preko laserske ravni ili digitalnog prikaza. Bez obzira šta iaberete, rezultat centriranja sa Easy-Laser® BTA (Belt Transmission Alignment) je smanjenje habanja kajiša, remana, ležaja i zaptivaka. Vibracije se smanjuju. Povećeva se efikasnost, što znači manji utrošak energije. Zbog svega toga, BTA se isplaćuje kroz nekoliko meseci, bez obira na model koji izaberete.

Slika
Oznaka
Opis
Funkcije
D90
D90

Brzo i lako poravnanje remenica

Lako i jednostavno očitavanje
Laka montaža i na nemagnetične remenice
Za sve tipove remenica i lančanika
Jednostavna kompenzacija širine remenice
Za horizontalne i vertikalne mašine
Bez obuke, jedna osoba poravnava bez problema
Istovremeno poravnanje i dotezanje remenica
Proširivost na digitalan sistem

D130
D130
Brzo i lako poravnanje remenica u eksplozivnim sredinama Lako i jednostavno očitavanje
Laka montaža i na nemagnetične remenice
Za sve tipove remenica i lančanika
Jednostavna kompenzacija širine remenice
Za horizontalne i vertikalne mašine
Bez obuke, jedna osoba poravnava bez problema
Istovremeno poravnanje i dotezanje remenica
Proširivost na digitalan sistem
Za Ex zone sa ATEX sertifikatom
D150
D150
Poravnanje prema tolerancijama sa digitalnim prikazom Digitalno očitavanje i provera tolerancija
Laka montaža i na nemagnetične remenice
Za sve tipove remenica i lančanika
Jednostavna kompenzacija širine remenice
Za horizontalne i vertikalne mašine
Bez obuke, jedna osoba poravnava bez problema
Istovremeno poravnanje i dotezanje remenica
D160
D160
Digitalno očitavanje na odvojenom displeju Digitalno očitavanje i provera tolerancija na posebnom displeju
Laka montaža i na nemagnetične remenice
Za sve tipove remenica i lančanika
Jednostavna kompenzacija širine remenice
Za horizontalne i vertikalne mašine
Bez obuke, jedna osoba poravnava bez problema
Istovremeno poravnanje i dotezanje remenica

Bočna montaža obezbeđuje mnogobrojne prednosti

Easy-Laser® BTA se montira sa strane remenice ili lančanika. Zbog toga je olakšano poravnanje mašina sa V kaišima, ravnim remenima, zupčastim kaišima i lančanih prenosnika. Zbog inteligentnog magnetnog nosača moguće je poravnanje velikih i malih remenica i lančanika. Uz malu pomoć jake dvostarne samolepljive trake, BTA se lako montira i na nemagnetične remenice i lančanike. To je svestranost!

Lasersko centriranje remenica i lančanika

Kako se alat montira sa strane remenice ili lančanika (a ne po žljebu), dobija se veća tačnost zbog veće površine naleganja. Obično je bok remenice neoštećen habanjem nasuprot žljeba i radijalnih ivica, što opet omogućava pouzdaniju instalaciju. Nekada je otežano napraviti očitavanje između remenica kada se poravanje vrši na motoru. Tu nastupa posebna jedinica sa displejom i olakšava posao

Inteligentni magnetni nosač.

Za male i velike remenice inteligentni magnetni nosač omogućava veću tačnost zbog veće površine naleganja.

Prednosti Easy-Laser® sistema za lasersko centriranje remenica i lančanika

 • za sve tipove remenica be dodatnog pribora
 • za horizontalne i vertikalne mašine
 • za nemagnetične remenice
 • lako podešavanje kod remenica
 • različitih širina
 • lako korišćenje bez neophodne obuke
 • očitavanja se uzimaju sa samo jedne remenice
 • sa odvojenom jednicom za prikaz očitavanja, lako podešavate i očitavate vrednosti istovremeno
 • proširivost sistema

Prednosti Easy-Laser® sistema za lasersko centriranje remenica i lančanika naspram klasičnog poravnanja

 • mnogo brže i lakše od metode štap i kanap
 • jedna osoba može da izvrši centriranje
 • moguće poravnanje i dotezivanje kaiševa istovremeno
 • mogućnost dokumentovanja poravnanja (sistem D160)
 • digitalno očitavanje omogućava automatsku proveru poravanja prema tolerancijama