KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 
 Laserska merenja gometrije proizvodnih mašina

Lasersko merenje geometrije mašina

Sistemi laserskog merenja geometrije mašina za sve potrebe

Laserska tehnologija merenja geometrije obuhvata veoma široko polje aplikacija. Od relativno jednostavnog merenja pravosti do značajno komplikovanijih merenja upravnosti proizvodnih mašina i provera geometrije turbina za proizvodnju električne energije. Easy-Laser® su skrojeni za brzo i jednostavno sprovođenje ovakvih merenja. Univerzalan i inteligentan dizajn, otvara mnogo mogućnosti, pošto su laserski odašiljači i detektori tako napravljeni da mogu da se uvrću, okreću i montiraju na sve moguće i nemoguće načine!

Slika
Oznaka
Opis
Funkcije
D600
D600

Sistem za proizvodne mašine, merenje pravosti, ravnosti, upravnosti, paralelnosti...

Merne tačke je moguće dodati, ukloniti ili ponovo izmeriti u bilo kom trenutku tokom merenja.
Mogućnost pomeranja referentne linije u programu merenja
Mogućnost povezivanja do 4 detektora u nizu
Mogućnost merenja do 300 tačaka za ravnost
Mogućnost merenja do 150 tačaka za pravost
Program koji vas vodi ubrzava posao
Proširivost sa ostalim sistemima Easy-Laser

D630
D630
Sistem za merenje pravosti ekstrudera ili hidrauličnih cevi Merne tačke je moguće dodati, ukloniti ili ponovo izmeriti u bilo kom trenutku tokom merenja.
Mogućnost pomeranja referentne linije u programu merenja
Mogućnost merenja do 150 tačaka za pravost
Program koji vas vodi ubrzava posao
Proširivost sa ostalim sistemima Easy-Laser
D640
D640
Najkompletniji sistem na tržištu za strugove, glodalice, bušilice, prese, waterjet mašine. Merne tačke je moguće dodati, ukloniti ili ponovo izmeriti u bilo kom trenutku tokom merenja.
Mogućnost pomeranja referentne linije u programu merenja
Mogućnost merenja do 300 tačaka za ravnost
Mogućnost merenja do 150 tačaka za pravost
Program koji vas vodi ubrzava posao
Proširivost sa ostalim sistemima Easy-Laser
D650
D650
Za merenje pravosti i centričnosti kliznih ležajeva kod dizel motora, reduktora, propelerskih vratila Lako podešavanje X i Y ose lasera
Merne tačke je moguće dodati, ukloniti ili ponovo izmeriti u bilo kom trenutku tokom merenja.
Mogućnost pomeranja referentne linije u programu merenja
Mogućnost merenja do 150 tačaka za pravost
Program koji vas vodi ubrzava posao
Proširivost sa ostalim sistemima Easy-Laser
D660
D660
Za merenje i pravosti kliznih ležaja i dijafragmi turbina i kompresora... Merne tačke je moguće dodati, ukloniti ili ponovo izmeriti u bilo kom trenutku tokom merenja.
Mogućnost pomeranja referentne linije u programu merenja
Mogućnost merenja do 150 tačaka za pravost
Program koji vas vodi ubrzava posao
Proširivost sa ostalim sistemima Easy-Laser
D525 B
D525 B
Profesionalni sistem za geometrijska merenja i lasersko centriranje  
D670
D670
Sistem za merenje paralelnosti rolni i valjaka, kao i za pravost i ravnost Merne tačke je moguće dodati, ukloniti ili ponovo izmeriti u bilo kom trenutku tokom merenja.
Mogućnost merenja do 150 rolni ili valjaka
Merenja na rastojanjima do 80 m
Reolucija 0,001 mm
Program koji vas vodi ubrzava posao
Proširivost sa ostalim sistemima Easy-Laser
D800
D800
Za lakše i brže merenja ravnosti. Sa SpinLaser tehnologijom, brže merite, gde god da stavite senor u dometu lasera koji se obrće imate očitavanje.
Program koji vas vodi ubrzava posao
Proširivost sa ostalim sistemima Easy-Laser
E910
E910
Za merenje ravnosti sa 3D prikazom Sa Enduro sistemom za očuvanje baterije, ste sigurni da vas instrument neće ostaviti na cedilu.
Pravi 3D prikaz
Program koji vas vodi ubrzava posao
E915
E915
Za merenje ravnosti sa 3D prikazom i rotirajućim laserskim transmiterom Sa SpinLaser tehnologijom, brže merite, gde god da stavite senor u dometu lasera koji se obrće imate očitavanje.
Sa Enduro sistemom za očuvanje baterije, ste sigurni da vas instrument neće ostaviti na cedilu.
Pravi 3D prikaz
Program koji vas vodi ubrzava posao

Inteligentni programi će vam olakšati posao

Softver vas vodi kroz proces merenja. O komplikovanim proračunima uglova i očitavanja vodi računa program, tako da većinu razmišljanja i koplikovanog računanja ostavljate mernom sistemu. Sa rezolucijom od 0.001 mm, i robusnom i stabilnom konstrukcijom, merenja su izuetno precina. Bez obira šta merite, rezultati će biti najvišeg kvaliteta, a prikupićete ih brzo.

Prilagođenost vašim potrebama

Sistem koji će ta izabrati zavisi od aplikacije. Možemo vam ponuditi sisteme "ključ u ruke" i za specifična merenja, ali bez obzira na to, Easy-Laser® ostaje proširiv i nadogradiv, tako da u perspektivi može da zadovolji i druge potrebe. Za univerzalan sistem za proizvodne mašine postoje dva puta:

  1. Krenite sa Easy-Laser® D600 - osnovnim sistemom za geometriju, sa dvoosnim senorom, i dodajte odgovarajući laserski odašiljač i ostali pribor. To je najbolja šema ukoliko nećete meriti i poravnavati rotirajuće mašine
  2. Ukoliko u kombinaciji sa poravnanjem proizvodnih mašina radite i na laserskom centriranju rotacionih mašina, (na pr. pumpi, motora, reduktora, kardana), preporučujemo da kreneta sa Easy-Laser® D525B sistemom za lasersko centriranje vratila i dodate odgovarajuće laserske transmitere pribor.

Ukoliko niste sigurni, koji je sistem najbolji za vas, slobodno nas pozovite!

Prednosti Easy-Laser® sistema za lasersko merenje geometrije mašina

  • univerzalan dizajn daje mnogo mogućnosti različite ugradnje
  • robusna i stabilna konstrukcija daje tačna merenja
  • intuitivni program koji vas vodi kroz proceduru merenja ubrzava postupak
  • proširivost i nadogradnja sa ostalim Easy-Laser sistemima
  • 2 godine garancije