KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
  seminari

SEMINAR

METROLOGIJA SILE I OBRTNOG MOMENTA

Obzirom na rastući interes korisnika koji se bave merenjem mehaničkih veličina, novih potreba za ispitivanjem i etaloniranjem, te povećanim interesom za akreditaciju laboratorija za neelektrične veličine, pozivamo Vas da na već tradicionalnom mestu okupljanja, u hotelu NORCEV na Iriškom vencu u Fruškoj Gori u društvu sa nama i predstavnikom firme HBM, dr. Georg Wegener-om, do nedavno rukovodiocem DKD laboratorije pri HBM-u, a sada članom tima „HBM ACADEMY“, provedete dva dana na EDUKATIVNOM seminaru posvećenom etaloniranju sile i momenta. Cilj seminara je da Vam kroz teoretska izlaganja i praktične primere prikažemo sve aspekte problematike ETALONIRANJA SILE I OBRTNOG MOMENTA u kontekstu najsavremenijih tehnologija i da se nakon toga Vi obogaćeni novim saznanjima vratite Vašim redovnim aktivnostima.

Vreme održavanja:

26 i 27 (utorak i sreda) maj 2009

Mesto održavanja:

Hotel NORCEV, Iriški venac na Fruškoj Gori, telefon: +381 21 4800256

Predavači:

dr. Georg Wegener, HBM Academy, zadužen za obrazovni program i obuku kod HBM-a Prof. dr Hotimir Ličen    , direktor TRCpro, Novi Sad

Za sve informacije:

TRCpro, Violeta Janković

Napomena:

Broj učesnika je ograničen na 50, prema redosledu prijavljivanja.

Program seminara:

I DAN:

 

 

10:00

Prijem polaznika

10:15

Kalibracija pretvarača sile u DKD Laboratoriji, kod HBM, Darmstadt, SRN, (Video)

10:30

Formalni aspekti kalibracije, Okruženje, potrebe (Zašto je potrebno redovno kalibrisanje opreme, ISO 9000 sertifikacija korisnika merne opreme, akreditacija kalibracionih i ispitnih laboratorija, međunarodno priznavanje... i sl)

11:20

Pauza za kafu

11:30

Metrološka svojstva pretvarača sile i momenta (osetljivost, “klasa tačnosti”, linearnost, histereza, ponovljivost, temeraturni uticaji, uticaj parazitarnog opterećenja,…)

12:30  

Pauza za ručak

13:30

Kalibracija pretvarača sile i mernog lanaca za silu (Metode kalibracije, potrebne reference i referentni merni lanci, tipične sekvence opterećenja, tipične procedure evaluacije, relevantni standardi i regulativa, kako tumačiti kaibracione sertifikate, …)

14:45

Opcije pri kalibraciji (Kalibracioni intervali, način opterećenja, pun opseg ili parcijalan opseg, …)

15:15

Kalibracija mernog pojačala za merenje sile i momenta (Metode kalibracije, tipične kalibracione sekvence, podesna kalibraciona oprema, …)

 

II DAN:

 

 

09:30

Kalibracija mernog lanaca za obrtni momenat (Metode kalibracije, potrebne reference i referentni merni lanci, tipične sekvence opterećenja, tipične procedure evaluacije, relevantni standardi i regulativa, kako tumačiti kaibracione sertifikate, …)

10:30

Pauza za kafu

10:50

Merna nesigurnost – 1 deo (Značaj nesigurnosti kod kalibracije, osnovni koncept, relevantni standardi i regulativa, statistička pozadina, funkcija raspodele…)

12:00

Pauza za ručak

13:00

Merna nesigurnost – 2 deo (pregled GUM metoda A i B, primeri, …)

14:30

Završna razmatranja (Neke napredne tehhnike pri kalibraciji, kako pronaći literaturu na internetu, …)

15:00

Završetak seminara