KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

FIT7A

BESPLATAN INFORMATIVNI SEMINAR

PUP2016: PRETHODNO UPAKOVANI PROIZVODI I VAGARSKA TEHNIKA

Precizno i blagovremeno praćenje protoka materijala, pakovanja, sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kroz proizvodno-tehnološki proces predstavlja temelj upravljanja proizvodnjom i kontrole troškova u procesu proizvodnje. Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima koji je stupio na snagu 2013, a počeo je 2016. godine da se primenjuje u praksi. Kakvo je stanje nakon protekle godine?

Ovaj seminar je prvenstveno namenjen inženjerima na poslovima pakovanja proizvoda kao i menadžerima kvaliteta koji usaglašavaju interni sistem kvaliteta sa Pravilnikom o prethodno upakovanim proizvodima.Automatska kontrolna vaga

Vreme održavanja:

11.4.2017

 

Mesto održavanja:

TRC PRO DOO ili ukoliko je broj prijavljenih veći od 20 Hotel "Norcev", Fruška gora, Iriški Venac: www.norcev.rs/kontakt/

 

Predavači:

prof. dr Hotimir Ličen
Slobodan Radišić, Mast. inž. maš.
Hotimir Ličen, Mast. inž. maš.
Mladen Janković, Mast. inž. maš.

 

Za sve informacije:

TRC PRO, Violeta Janković,
+381 21 6433774

 

Napomena:

Broj učesnika je ograničen na 40.

Tehnički list za TRC-CW (automatska kontrolna vaga)

Program seminara:

 

Utorak, 11. 4. 2017

09:00 – 9:15

Prijava učesnika

 

09:15 -12:00

 

 

 

 

 

Pauza
30 min.

Vagarska tehnika sa aspekta korisnika merila mase:

 • Pregled stanja tehnike, zakonska regulativa na području merenja mase: Šta korisnici merila treba da znaju o merilima mase

dr Hotimir Ličen

Neautomatske i automatske vage:

 • Pregled novih rešenja za primenu kod NEAUTOMATSKIH I AUTOMATSKIH vaga: merne ćelije, vagarske elktronike, komunikacija, pribor...

Slobodan Radišić, dipl.ing.

Zakonska regulativa:

 • Pravilnik o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem EN45501

Pravilnik o merilima; Primena kod automatskih vaga

 • Automatske vage za pojedinačna merenja, Kontrolne vage   OIML R051

 • Automatske dozirne vage OIML R061

 • Automatske vage sa sbiranjem diskontinuiranih rezultata merenja OIML R107

 • Automatske vage na transportnoj traci OIML R050

Mladen Janković, dipl.ing.

Etaloniranje i/ili overavanje merila mase:

 • Primena,

 • Postupak i rezultati postupka;

 • Merna nesigurnost

Hotimir ml. Ličen, dipl.ing.
Dr. Hotimir Licen

12:00 -13:00

Pauza za ručak zakuska i osveženje

13:00 -14:30

Šta pakeri treba da znaju o prethodno upakovnim proizvodima

 • Vodič za pakere i uvoznike;

 • Prethodno upakovani proizvodi  označeni znakom "e"

 • Diskusija

Dr. Hotimir Licen.

Preuzmite poziv sa programom i formularom za prijavu u PDF formatu!

Welmec-e

Preuzmite poziv sa programom i formularom za prijavu u PDF formatu!