KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
   

 

SEMINAR

TESTOVI I ISPITIVANJA U OBRAZOVANJU, ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU

Zahtevi za savremenim mernim sistemima: senzorima, akvizicijom i softverom, koji su sastavni deo svakog eksperimentalnog istraživanja se menjaju i rastu svakodnevno. Kako savladati kompleksnost i univerzalnost novih tehnologija, "inteligentnih" senzora, digitalnih komunikacija i upravljanja i softvera? Kako sve to primeniti u praksi?

Vreme i mesto održavanja:

14.06.2010 - Mašinski fakultet Niš
15.06.2010 - Mašinski fakultet Kragujevac
16.06.2010 - Mašinski fakultet Kraljevo
17.06.2010 - Mašisnki fakultet Beograd

 

Predavači:

Prof. dr Hotimir Ličen, dipl. ing.
Slobodan Radišić, dipl. ing.
Mr. Ninoslav Zuber, dipl. ing.
Mladen Janković, dipl. ing.

 

Program seminara:

 

09:30-10:00

Eksperimentalna analiza mehaničkih napona i stanja.
Otpornička i optička tenzometrijska merna traka

Demonstracija - "Stress Trainer"

10:00-10:30

Akvizicija, senzorika i metrološka sledivost pri merenju mehaničkih veličina
Senzori mehaničkih veličina i QuantumX pri etaloniranju i ispitivanju

10:30-10:45

Pauza

10:45-11:15

Obrada signala i evaluacija zamorne i pogonske čvrstoće
Demonstracija softvera - za akviziciju Catman i analizu GlyphXE

11:15-11:45

NVH - savremene tehnike akvizicije i analize zvuka i vibracija
Demonstracija na modelu rotirajuće mašine

11:45-12:00

Pauza

12:00-12:15

CMS - napredne tehnike merenje i analize vibracija rotirajućih mašina
Demonstracija na modelu rotirajuće mašine

12:15-12:30

Metodologija obučavanja vibrodijagnostičara prema ISO 18436.2