KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

 

Precizna pojačala i kalibratori

Kada zahtevate najvišu tačnost, merna pojačala i elektronike HBM-a su prvi izbor u svetu.

Ne samo da mnogi korisnici HBM-ove opreme u industriji i istraživačkim institutima prihvataju kvalitet HBM-ovih visoko preciznih instrumenata za akviziciju kao standard, nego i mnogi Nacionalni Metrološki Instituti koriste na primer precizno merno pojačalo DMP40 kao pouzdan referentni instrument.

Slika
Oznaka
Opis
Funkcije
DMP41
DMP41
Naslednik proverenog i dokazanog DMP40. Najtačnije merno pojačalona na svetu.

Tačnost +/-5ppm (0,0005%)
2/6 kanala za pune mostove
Rezolucija preko 1.000.000 digita
Noseća frekvencija 225Hz+/-100ppm

DMP40
DMP40

Visoko precizno merno pojačalo za silu, masu, obrtni momenat i pritisak

Klasa tačnosti 0,0005%
Broj kanala: 8 ili 16 za pune, polu ili četvrt-mostove
Rezolucija preko 1.000.000 digita, sa 75S/s
Noseća frekvencija 225Hz
BN100A
BN100A
Visoko precizni kalibrator za DMP40

Klasa tačnosti 0,0005%
Kalibracija u koracima 0,1mV/V opsega +/-100mV/V
Otpor mosta simulira 350 omski pun most

K3607
K3607
Kalibrator za otklanjanje omskog i kapacitativnog uticaja kabla.

Klasa tačnosti 0,025%
30 koraka od 0,05 do 10 mV/V
Za 350 omske pune mostove
Za DC i pojačala do 4,8kHz noseće frekvencije

K148
K148
Kalibracija punog mosta upravljana PC-om. Klasa tačnosti 0,0025%
10 koraka za 5 opsega od +/-0,2 do +/-100mV/V
Za 350 omske pune mostove
Za DC i pojačala do 4,8kHz noseće frekvencije
K800
K800
Kalibracija 8 četvrt mosta upravljana PC-om. Klasa tačnosti 0,03%
5 koraka za 3 opsega do +/-8mV/V
Za 120, 350, 700 i 1000 omske četvrt mostove