KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 
Buka i vibracije u čovekovoj sredini - merenja i monitoring 

Buka i vibracije u čovekovoj sredini - merenja i monitoring

Profesionalna merenja i monitoring buke i vibracija u radnoj i životnoj sredini sa 01dB-om

Globalna rešenja kompanije 01dB-Metravib za merenje i monitoring buke i vibracija u čovekovoj sredini su pre svega inovativna i laka za korišćenje:

Fonometri i analizatori buke Dozimetri buke i vibracija Višekanalni analizatori zvuka i vibracija
Fonometri i analiatori buke Dozimetri buke i vibracija Višekanalni analizatori buke i vibracija
Stanice za monitoring buke Softver za analizu buke i vibracija i akustično mapiranje Dodatni pribor
Stanice za monitoring buke Softver za analizu zvuka i vibracija i akustično mapiranje Dodatni pribor

Sva rešenja su usaglašena sa aktuelnim propisima i sva imaju za cilj unapređenje kvaliteta života i sprečavanje rizika u mnogim oblastima: okolina, industrija, gradilišta, auto industrija, železnica, avio industrija, brodogradnja, vetrogeneratori, sport...