KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Trakasti dozatori

Trakasti dozatori

Trakasti dozatori se koriste za kontinualno doziranje rasutog materijala.

Trakasti dozatori su robusne mašine, tako da su se dobro pokazali u teškim industrijskim uslovima:

 • rudarstvo (kamenje, pesak šljunak)
 • cementna industrija
 • hemijska industrija (prašci)
 • duvanska industrija

Trakasti dozatori su ekonomično rešenje čak i za veoma zahtevne procese doziranja. HBM-ova merna elektronika u kombinaciji sa mernim ćelijama daje izvrsne rezultate.

Trakasti dozatorKonstrukcija

standardni trakasti dozator se sastoji iz:

 • robusnog trakastog transportera
 • sistema za automatsko korigovanje bežanja trake
 • strugača trake
 • sistema za zatezanje trake
 • opcioni zakloni za zadržavanje prašine

Princip rada

Materijal se prvobitno profiliše podesivim zasunom u zavisnosti od granulacije i željenog kapaciteta. Zatim se tačan kapacitet održava promenom brzine trake. Sistem se sastoji od tri dela:

 • simultano merenje brzine trake i mase koja prelazi preko transportera
 • elektronika za merenje i elektronika za integracija i kontrolu
 • trakasti transporter

Merna elektronika ima ugrađen algoritam za kompenzaciju uticaja trake na merenje. Uz pomoć senzora brzine i merne ćelije za masu, se integracijom u malim koracima dobija protok. Izmereni protok se poredi sa zadatim protokom, a PID kontorler koriguje brzinu trake.

U mogućnosti smo da vam pomognemo u izboru mernih komponenti, kao i obezbeđivanja kompletnog trakastog dozatora prema vašim potrebama.

Trakasti dozator

Za tehničku specifikaciju, molimo vas da nas kontaktirate.