KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Digitalna kolska vaga

Kolske i železničke vage

Pročitajteonline brošuru o DIS2116Digitalne kolske i železničke vage sa DIS2116

Lakoća korišćenja i sigurnost: DIS2116 za pouzdano određivanje mase na kolskim ili železničkim vagama

DIS2116 je digitalni vagarski sistem koji obezbeđuje da je vaša kolska vaga usaglašena sa najnovijim EC zahtevima po pitanju sigurnosti i efikasnosti. Funkcije koje poseduje DIS2116 daleko prevazilaze funkciju samog displeja – one omogućavaju lako podešavanje svih važnih parametara (konfiguracija vage, podešavanja osetljivosti po ćoškovima, izbor režim rada obračunske legalne vage, filtriranje signala), a pri tom je sigurnost podataka na najvišem nivou:

 • integrisana CF kartica za čuvanje parametara (DSD)
 • logovaje izmene parametara na vagi (DSD)
 • enkriptovan (zaštićen) prenos podataka prema WELMEC 7.2
 • interfejs prema štampaču, eksternom displeju, PC-u, PLC-u, eksternoj tastaturi...
 • obračunska vaga sa jednim, dvostrukim ili trostrukim opsegom sa maksimalno 10.000 e prema OIML R76 / EN45501 (u zavisnoti od tipa mernih ćelija)

Kolska vaga

Jednostavnost rukovanja je prioritet, naročito kod kolskih vaga, kamionskih vaga i železničkih vaga, sa mnogobrojnim odvagama u toku dana. Zahvaljujući intuitivnom interfejsu, DIS2116 omogućava promenu važnih parametara veoma brzo. Naročito ćete imati koristi od veoma efikasne elektronske procedure podešavanja osetljivosti vage po ćoškovima, sa kojom ćete dobiti izuzetne rezultate tačnosti. Pored toga, DIS2116 je usaglašen sa najvišim standardima sigurnosti podataka. Najnovije EC direktive zahtevaju prenos podataka koji je siguran i sa kojim ne može da se manipuliše. U obračunskom režimu rada, DIS2116 digitalni vagarski sistem, obezbeđuje siguran, enkriptovan prenos podataka.

DIS2116 je otvoren prema svim interfejsima koji postoje na tržištu, tako da se lako integriše u postojeću infrastrukturu. "Anybus" port omogućava bilo Ethernet, Profibus ili bilo koju drugi interfejs kao opciju.

 • za digitalne merne ćelije sa RS485 interfejsom
 • Alibi memorija za štampanje i konfiguraciju
 • enkriptovan prenos podataka od merne ćelije do DIS2116
 • COM port za štampač (RS-232 ili USB)
 • PS/2 za dodatnu tastaturu
 • funkcija baze podataka za ulazno-izlazne vage
 • dodatni interfejsi prema drugim uređajima
 • EC odobrenje i sertifikat o odobrenju tipa merila

U kombinaciji sa C16i, digitalnim mernim ćelijama, DIS2116 radi kao čist digitalni merni lanac. Dobijate sve prednosti sigurne, digitalne obrade podataka - kao na primer, kvalitet signala, koji je potpuno neosetljiv na elektromagnetne smetnje. Jedan DIS2116 omogućava konfiguraciju i kontrolu kolske vage sa do tri segmenta, gde svaki segment ima maksimalno osam ćelija. Tako DIS2116 može da kontroliše do 24 digitalne merne ćelije. VKD2R-8, digitalna sabirna kutija, se koristi za paralelno povezivanje digitalnih mernih ćelija.

Digitalni merni lanac za kolske i železničke vage obezbeđuje najvišu pouzdanost i tačnost koju omogućava integrisana elektronika sa 1000000 podeoka rezolucije u svakoj mernoj ćeliji. U praksi to znači:

 • otpornost na elektromagnetne smetnje
 • otpornost na atmosferska pražnjenja (udar munje)
 • najbolja tačnost
 

 

Sledeća tabela ilustruje uštedu koja je uslovljena tačnošću kolske vage:

Tabela uštede kod kolskih vaga