KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Da li vaši proizvodi ispunjavaju ono što želite?

Testovi i ispitivanja su jedini način da budete sigurni. Firme i instituti iz različitih industrija se oslanjaju na kompletni merni lanac od HBM-a. On se sastoji od moćnih sistema za akviziciju i odgovarajućih davača i senzora – često prilagođeni potrebama raličitih postupaka ispitivanja.

Upotrebljivost merne tehnike

Poboljšana upotrebljivost merne opreme sprečava grešeke rukovaoca, a tako i probleme u procesu proizvodnje. Naročito merna oprema koja se lako koristi osigurava ispravne merene rezultate i tako štedi vreme i novac tokom razvoja i održavanja.

Digitalni dinamometri

Merenje sile istezanja ili pritisne sile

Univerzalne mašine za ispitivanje materijala

Univerzalne mašine za ispitivanje ( kidalice, prese ili kombinovane kidalice-prese) se koriste za ispitivanje materijala ili delova na istezanje, pritisak, savijanje i pri tom se određuju naprezanja u materijalu i druge fizičke veličine. Naziv potiče od činjenice da je na njima moguće izvršiti više standardnih ili specijalnih testova na istezanje, pritisak ili savijanje, kako na epruvetama, tako i na komponentama i konstrukcijama.